Brüt enerji sindirim katsayısı nedir, Brüt enerji sindirim katsayısı ne demek

Brüt enerji sindirim katsayısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bomba kalorimetresinde yanma yoluyla açığa çıkan enerjiden yararlanılarak hesaplanılan yemlerin sindirim ölçüsü.

Brüt enerji sindirim katsayısı tanımı, anlamı

Brüt enerji : Toplam enerji. Ham enerji

Ener : Bağ ya da tarla işlerinde her işçinin payına düşen iş. Eğer. Eğer, şayet. En yiğit, en kahraman kişi.

Katsa : Kürek. Fıçı.

Sindi : Makas. Şimdi (bk. şimdi).

Sindirim katsayısı : Sindirilebilme katsayısı.

Brüt : Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para). Darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık).

Enerji : Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal. Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.

Sindirim : Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

 

Bomba kalorimetresi : Yakıt olarak kullanılan maddelerin kalori değerlerini ölçmek için kullanılan alet. Yemlerin kapalı ortamda yakılmasıyla ortaya çıkan ısının ölçülmesi için tasarlanmış çelikten yapılan özel cihaz.

Kalorimetre : Isıölçer.

Yoluyla : Aracılığıyla. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak. bir şeye göre, bir şeye uygun olarak.

Kalori : Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C'lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın. Besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü.

Kalor : Sıcaklık.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun.

Yanma : Yanmak işi. Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü.

Hesap : Aritmetik. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge. Alacaklı ya da borçlu olma durumu. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon. Oranlama, tahmin. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü. Matematiksel işlem. Tutum, durum, anlayış.

Çıkan : Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı.

Diğer dillerde Brüt enerji sindirim katsayısı anlamı nedir?

İngilizce'de Brüt enerji sindirim katsayısı ne demek ? : gross energy digestion coefficient