Break off an engagement türkçesi Break off an engagement nedir

  • Nişanı atmak.
  • Nişanı bozmak.
  • Yüzüğü geriye çevirmek.

Break off an engagement ingilizcede ne demek, Break off an engagement nerede nasıl kullanılır?

Break : Söylemek. Kırma. Bitmek. Yenmek. Fırsat. Koparmak. Şans. Kırmak. Açıklık.

Off : Çıkarmak. Başlangıç. Kapalı. Soğutmak. İndirmek. Azalmak. Dışında. Yanılmak. Kalkmak.

An : Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir. Bir (ünlülerden önce).

Engagement : Sorumluluk. Vuruşma duruşunda, savutların uçlarını karşılıklı olarak uygun görülen çelgi doğrultusunda çaprazlama. Sözleşme. Randevu. Çarpışma. Uğraş. Katılım. Birbirine geçme. Nişanlanma.

Break off : Aniden kesmek. Birdenbire durmak. Kırılmak. Son vermek. Kesmek. Kopartmak. İlişiğini kesmek. Bitirmek. Münasebeti kesmek. İlişik kesmek.

Break off relations : Alakayı kesmek. Bağlantıyı kesme. Bir ilişkiyi sonlandırma.

Contract an engagement : Taahhüt etmek.