Brotherhood türkçesi Brotherhood nedir

 • Arkadaşlık.
 • Topluluk.
 • Uhuvvet.
 • Efsanelerde, destanlarda ve masallarda kardeşler arasındaki yazgı birliğini ve bağını gösteren kavram, a. bk. kan kardeşliği.
 • Bir kuruluşun üyeleri.
 • Kardeşlik.
 • Birlik.
 • Beraberlik.
 • İhvan.
 • Camia.
 • Biraderlik.

Brotherhood ile ilgili cümleler

English: Long live the brotherhood of all peoples.
Turkish: Yaşasın tüm halkların kardeşliği.

English: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Turkish: Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir.

Brotherhood ingilizcede ne demek, Brotherhood nerede nasıl kullanılır?

Blood brotherhood : İki kişinin bedenlerinin bir yerini çizerek akıttıkları kanı birbirleriyle karıştırmalarıyla kurulan ve her ikisine de gerçek kardeşler arasındaki hak ve görevlerin tıpkısını yükleyen dostluk bağı. İki arkadaşın, anlaşarak, birbirlerinin kanlarını emmek, akıtmak vb. yöntemlerle sağladıkları evrensel ve geleneksel bir kardeşlik türü. (kan kardeşler, gerçek kardeşlerin bütün tüze ve özelliklerinden yararlanırlar.) krş. kan içme. Kan kardeşliği.

 

Brother german : Öz kardeş.

Brother in arms : Silah arkadaşı. Omuzdaş.

Brother in law : Enişte. Bacanak. Kayınbirader.

Brother jonathan : Kardeş jonathan. Tipik amerikan. Tipik amerikalı. Abd hükümeti.

Half brother : Üvey kardeş. Üvey erkek kardeş.

Elder brother : Ağabey. Büyük kardeş.

Foster brother or sister : Süt kardeş.

Blood brother : Ana baba bir erkek kardeş. Öz kardeş. Kan kardeş. Kan kardeşi.

Brother of the halfblood : Üvey kardeş.

İngilizce Brotherhood Türkçe anlamı, Brotherhood eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Brotherhood ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Community singing : Cemaat. Millet. Ortak yön. Ümmet. Eşler arasındaki mal ortaklığı. Organize olmuş koroda şarkı söyleyen insanlar grubu. Çevre. Halk.

Collectiveness : Kollektiflik. Birleşmişlik.

Amities : Dirlik. Ahbaplık. Sevgi. Dostluk. Hayırseverlik. Dostça ilişki. İyi ilişki. İyi münasebet.

Associations : İlişkiler. Dernek. İşbirliği. Akla getirme. İştirak. Çağrıştırma. Ortaklık. Dernekler. Birleşme.

Brother : Dost. Erkek kardeş. Gardaş. Arkadaş. Din kardeşi. Birader. Can. Dadaş.

Body : Ceset. Bilgisayar, gitar, iktisat alanlarında kullanılır. Kütle. Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. Esas. Yığın. Madde. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölümü. Yoğunluk. Öz yankılı telli çalgıların içi boş geniş bölümü.

Stalemate : Çıkmaz. Açmaz. Kazanan veya kaybedenin olmadığı durum. Kilitlenme. Köşeye sıkıştırmak. Yenişememe. Çıkmaza sokmak. Çözümsüzlük durumu. İkilem.

 

Cooperation : Ortaklaşa çalışma. Birlikte çalışma. Ortaklık etme. Teşrikimesai. Yardım. Yardımlaşma. İşbirliği. Dayanışma.

Amicability : Dostluk. Cana yakınlık. Samimiyet. Dostanelik. Nezaket.

Kinship : Kandaşlık. Birbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan akrabaların oluşturdukları düzen. bk. akraba, babayanlı akrabalık, anayanlı akrabalık, sınıflayıcı akrabalık, atasoylu akrabalık. Yakınlık. Benzerlik. Hısımlık. Birden çok sayıda kişi arasında gerçek ya da varsayılan dünürlük, hısımlık ilişkileri. Birbirine benzerlik. Karabet. Akrabalık.

Brotherhood synonyms : sodalist, family relationship, socio economic class, bodies, equalisation, sodality, collaborations, attachment, colony, sodalities, saw off, solidarity, alliances, sisterhood, class, fellows, close friends, community, relationship, amiableness, bloc, stalemates, standoffs, approachability, fraternity, sorority, cohort, affableness, amicabilities, equalization, cooperations, solidarities, colonies.

Brotherhood zıt anlamlı kelimeler, Brotherhood kelime anlamı

Unfriendliness : Kabalık. Düşmanlık. Kötü muamele. Arkadaşsızlık. Sevimlilikten yoksunluk. Arkadaştan yoksunluk. Soğukluk.

Brotherhood ingilizce tanımı, definition of Brotherhood

Brotherhood kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being brothers or a brother.