Brutish türkçesi Brutish nedir

Brutish ingilizcede ne demek, Brutish nerede nasıl kullanılır?

Brutishly : Vahşice. Aşırı. Hoyratça. Hayvan gibi. Kaba bir tarzda. Hayvanca.

Brutishness : Yabanilik. Kabalık. Uygarlıktan yoksun olma. Vahşilik. Hayvanlık.

Bruting : Sek.

Brut : Az miktarda alkolle karıştırılmış şampanya. Sek.

Brutal : Gaddar. Zalim. Kaba. Vahşi. Acımasız. Nezaketsiz. Yontulmamış. Şiddetli. Sert. Hayvanca.

Brutalised : Gaddarca davranmak. Vahşileştirmek. Kötü davranmak (ayrıca brutalize). Gaddarlaştırmak. İnsanlıktan çıkarmak. Merhametsizce davranmak. İnsanlıktan çıkmaya veya zalim olmasına neden olmak. Zalimce davranmak. Zalim olmak.

Brutalise : Zalimce davranmak. Gaddarlaştırmak. İnsanlıktan çıkmaya veya zalim olmasına neden olmak. İnsanlıktan çıkarmak. Vahşileştirmek. Merhametsizce davranmak. Kötü davranmak (ayrıca brutalize). Zalim olmak. Gaddarca davranmak.

Brutality : Gaddarlık. Vahşilik. Barbarlık. Canavarlık.

Brutalitarian style : Sert roman türünde kullanılan, gerçeği olduğu gibi, hiç yumuşatmadan anlatan çiğ ve hoyratça üslup. Hoyratçıl üslup.

Brutalising : Gaddarca davranmak. Gaddarlaştırmak. Kötü davranmak (ayrıca brutalize). Vahşileştirmek. Zalim olmak. Merhametsizce davranmak. İnsanlıktan çıkmaya veya zalim olmasına neden olmak. İnsanlıktan çıkarmak. Zalimce davranmak.

 

İngilizce Brutish Türkçe anlamı, Brutish eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Brutish ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fairest : Açık. Makul. Güzel. Adil. İnsaflı. Uygun. Namuslu. İyi. Sevimli.

Haggards : Çelimsiz. Sıska. Yorgunluk ve açlıktan bitkin. Argın. Bitkin. Bitkin görünüşlü. Vahşi şahin. Bezgin. Evcilleşmemiş şahin.

Brutal : Nezaketsiz. Acımasız. Sert. Gaddar. Yontulmamış. Şiddetli. Vahşi.

Sex : Cinsiyet. Cinsellik. Seks. Bitki ya da hayvanlarda dişi ya da erkek olarak adlandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu. cins. Cinsiyetini belirlemek. Dişi ile erkeği birbirinden ayrımlı kılan fiziksel özellikler. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sevişme. Cinslik.

Badass : Güçlü etkisi olan. Agresif tip. Kabadayı. Çok etkileyici. Geçinmesi zor kimse. Baş belası. Çok çarpıcı. (argo) agresif kimse. Belalı. Sert çocuk.

Barbarious : İlkel. Vahşi. Zalim. Kibar olmayan. Barbar. Medeniyetsiz. Kültürsüz.

Noncivilised : Uygarlaşmamış olan. Evcilleşmemiş (ayrıca noncivilized). Yobaz. Medeni olmayan. Uygarlaşmamış. Nazik olmayan.

Haggard : Vahşi şahin. Evcilleşmemiş şahin. Bezgin. Argın. Çelimsiz. Yorgunluk ve açlıktan bitkin. Sıska. Bitkin. Bitkin görünüşlü.

Boorish : Dangıl dungul. Hoyrat. Hırbo. Hödük. Abullabut. Ayı (argo terim). Yontulmamış. Ayı.

Great : Büyük. Nefis. Önemli. İyi. Asil. Mükemmel. Ulu. Kocaman. Yetenekli.

 

Brutish synonyms : abrupt, artless, feral man, material, brutely, earthy, venereal, beastlier, gestic, greats, gamic, bestially, backwoods, feral, earthier, barbarians, barbarian, brutes, animal, corporals, swinish, animal like, corporal, enormous, gesticical, bearish, apelike, sexual, bear like, bestial, brute, earthiest, beastly.

Brutish zıt anlamlı kelimeler, Brutish kelime anlamı

Humane : Hümanist. Uygar. Yufka yürekli. İnsancı. Merhametli. İyiliksever. İnsani. İnsanlığa yakışan. Beşeri. İnsancıl.

Brutish ingilizce tanımı, definition of Brutish

Brutish kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Pertaining to, or resembling, a brute or brutes. Unfeeling. Of a cruel, gross, and stupid nature. Unintelligent. Coarse.