Bu nedir, Bu ne demek

Bu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz
 • En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

"Bu" ile ilgili cümle

 • "Oysa bizi bekleyen yaşam bu değildi." - R. Mağden
 • "Hiçbiri bu çocukların eline su dökemez." - A. Ümit

Yerel Türkçe anlamı:

İşaret zamiri.

Bu. bo, bahalhh: bu hâlde, bua: buna

Bu.

İşaret sıfatı

Buhar, buğu

Bu, işaret zamiri ve sıfatı

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: bromourasil]

Bu anlamı, kısaca tanımı:

Bu abdestle daha çok namaz kılınır : "bir tutum veya davranışın etkisi sürekli olur" anlamında kullanılan bir söz.

Bu denli : Bu kadar.

Bu kadar : Yaklaşık.

Bu kadar kusur kadı kızında da bulunur : "üzerinde durulmaya değmeyecek kadar küçük bir kusurdur" anlamında kullanılan bir söz.

Bu minval üzere : Bu biçimde, bu tarzda.

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu : "sözleri ve davranışları birbirini tutmuyor, çelişiyor" anlamında kullanılan bir söz.

Bu sıcağa kar mı dayanır : "aşırı harcamalarla eldeki imkânlar çok çabuk tükenir" anlamında kullanılan bir söz.

Bu yana : -den beri.

Buna değdi buna değmedi demek : Birçok şeyin, iyilerini seçip önceden beğenmeyip bıraktıklarını da sonradan almak.

 

Bunda bir iş var : Gizli veya bilinmeyen bir yönü olan olay veya durum için kullanılan bir söz.

Bundan : Bu nedenle.

Bundan iyisi can sağlığı : "bundan daha iyisi olamaz" anlamında kullanılan bir söz.

Bu açıdan : Bundan dolayı.

Bu arada : Bir işi yaparken birlikte, beraber. Bu süre içinde. Yeri gelmişken, bu meyanda.

Bu bakımdan : Bundan dolayı.

Bu cümleden : Bunlar arasında, bunlar gibi.

Bu gidişle : Bu biçimde, bu tarzda.

Bu gözle : Bu anlayışla.

Bu haysiyetle : Bu bakımdan.

Bu kabil : Bu gibi, bu türlü, bu kabîlden.

Bu meyanda : Bu arada.

Bu sefer : Bu defa, bu kez.

Bu takdirde : Bu durumda, böyle olunca.

Bu takım : Bunun gibi, buna benzer.

Bu türlü : Böyle, bu biçimde.

Bu yönden : Bundan dolayı.

Bu yüzden : Bundan dolayı.

Bununla beraber : Bununla birlikte.

Bununla birlikte : Bunun böyle olduğuna bakmayarak, bununla beraber, mamafih. Buna ek olarak, bununla beraber, amma velakin.

İşbu : Bu, özellikle bu.

O bu : Bazı kimseler ve nesneler.

Şu bu : Birtakım kimseler ve nesneler.

Bu ara : Bura, burası.

Bu asıl : Bu gibi, böyle.

Bu dam : Kötü ve kendisinden nefret edilen adam.

Bu döne : Bu kere, bu sefer.

Bu dönüş : Bu kere, bu sefer Bu defa

Bu dükeli : Bütün bunlar.

Bu dükeliyle : Bununla beraber, bu cümleden olarak.

Bu düzene : Bu suretle, bu şekilde.

Bu gadan : Bu denli.

Bu gala : Bu defa, bu kez

Bu ile ilgili Cümleler

 • Ne kadar da ağır bir masa bu!
 • "Ben bir brokoliyim ve bir ağaç gibi görünüyorum!" "Ben bir cevizim ve bir beyin gibi görünüyorum!" "Ben mantarım ve ben bu oyundan nefret ediyorum!"
 • Onun okuyacağı kitap bu.
 • Dokunulmazlığı alamadım bu benim yaşayamayacağım anlamına mı gelir?
 • Bu €30'a mal olacak.
 • "Bugün Salı, değil mi?" "Evet." "Neden bu kadar kalabalık?"
 • Bu, 10 forint ediyor.
 • İşini kaybetmesinin sebebi bu.
 • Bu 1 mayısta oldu.
 • Borsa bu yıl birkaç kez, tek bir gün içinde % 1'den fazla düştü.
 

Diğer dillerde Bu anlamı nedir?

İngilizce'de Bu ne demek? : [BU (Boston University) ] v. drink, quaff; bib, ingrain, absorb; imbibe, drain, blot

interj. boo, cry of disapproval or contempt

n. boo, exclamation used to frighten or express disapproval; bogeyman, monster

Fransızca'da Bu : ce, cet, cette

Almanca'da Bu : PROn. diese, dieser

Rusça'da Bu : adj. настоящий, данный

adv. настоящим

pron. эта, это, этот