Buharlaşma nedir, Buharlaşma ne demek

Buharlaşma; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur

Biyoloji'deki anlamı:

Toprak yüzeyindeki suyun buharlaşması ve toprak üzerinde yetişen bitkilerin terlemesi (transpirasyon) ile su kaybı. Evaporasyon, evatransporasyon.

Kimya'da terim anlamı:

Bir özdeğin, kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evrenden gaz evreye geçmesi.

Kimya'da terim anlamı:

Bir maddenin kimyasal bir değişme olmaksızın sıvı halden buhar haline geçmesi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Katı veya sıvı maddelerin yapısında bulunan su veya herhangi bir bileşenin ısı değişikliği nedeniyle gaz hâline geçmesi.

Teknik terim anlamı:

Suyun veya diğer sıvı maddelerin gaz hâline dönüşmesi, evaporasyon.

Buharlaşma kısaca anlamı, tanımı

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu

Buharlaşma gizli ısısı : Bir maddenin kendi kaynama noktasında bir kilosunu kaynatmak için gereken ısı miktarı.

Buharlaşma ısısı : Suyun buharlaşırken çevresinden almış olduğu ısı. Belirli bir miktardaki suyun buharlaşması için gerekli olan ısı. 1 mol sıvının, bulunduğu sıcaklıkta 1 mol buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarı. Birimi J/mol’dür. Bir sıvıyı buhar hâline dönüştürmek için harcanması gerekli olan ısı miktarı.

 

Suyun normal buharlaşma noktası : Suyun 1 atm dış basınçtaki en yüksek buhar basıncına karşılık gelen sıcaklığı. Su buharı noktası 100 °C’dur.

Buharlaşma noktası : Bir sıvının kaynatılma sonucunda buhar durumuna geçme derecesi.

Buharlaşmak : Buhar durumuna dönüşmek, buğulaşmak, tebahhur etmek. Yok olmak.

Transpirasyon : Bitkilerin stomalar aracılığı ile su kaybetmesi. Bitki veya hayvanların doku veya deri aracılığı ile su kaybetmesi. Bitkilerin stomalar aracılığıyla yapraklarından su kaybetmesi. Terleme.

Evaporasyon : [Bakınız: buharlaşma]. Buharlaşma. Bir çözeltideki çözücünün uçurulması.

Değişiklik : Değişik olma durumu. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Farklılık.

Buğulaşma : Buğulaşmak işi, buharlaşma.

Sıvı evre : İçinde bulunduğu kabın biçimini alan, ancak oylumu olağan basınçlarla pek az değişebilen evre.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Tebahhur : Su, sıvı vb. kaynayıp buhar olma, buğulaşma, buharlaşma, uçma.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

 

Su kaybı : Vücutta ateş, ishal vb. sebeplerle suyun kaybolması.

Terleme : Terlemek işi. Yaprakların gözeneklerinden buhar biçiminde su kaybetmeleri.

Dönüşme : Dönüşmek işi, tahavvül. Benzeşme.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Diğer dillerde Buharlaşma anlamı nedir?

İngilizce'de Buharlaşma ne demek ? : evaporation, evatransporation, vaporisation, vaporization