Bulamaç nedir, Bulamaç ne demek

  • Sulu, cıvık hamur
  • Karışık, oradan buradan toplanmış.
  • Bu koyulukta yapılmış olan çeşitli hamur yemekleri.

"Bulamaç" ile ilgili cümle

  • "Az çok bulamaç olan romantizm şiirinin daha imbikten geçmiş taraflarına geldim." - Y. K. Beyatlı
  • "Tatlı bulamaç."

Bulamaç anlamı, kısaca tanımı:

Bol bulamaç : Bol bol, pek çok.

Bulama : Bulamak işi. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılmış olan koyu pekmez.

Cıvık : Fazla suyla karıştığı için biçimini koruyamayacak kadar sulanmış, cılk. Soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan (kimse).

Hamur : Öz, asıl, maya. İyi pişmemiş (ekmek ve hamur işleri). Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu. Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. Kâğıtta tür, nitelik.

Koyuluk : Koyu olma durumu.

Yemek : Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Başkasının parasını harcamak. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Kandırmak. Yasal yoldan cezalandırılmak. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Yemek yeme, karın doyurma işi. Birine alacağını vermemek, ödememek. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Isırmak.

 

Karışık : Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Saf olmayan. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Dolu. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Karışmış. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Sulu : İçine su katılmış, sulandırılmış olan. Suyu çok olan. Suyu olan, içinde su bulunan, koyu karşıtı. Yersiz şakalar yapan, söz ve davranışları ile çevresini tedirgin eden veya gereksiz iltifatlarda bulunan (kimse).

Oradan : Sözü edilen yerden. İşaret edilen görece olarak uzak yerden.

Buradan : Bu yerden.

Bulamaçlı süreç : Önce bulamaca daldırılıp, sonra yüksek sıcaklıklarda ısıtarak uygulanan örtme işlemi.

Diğer dillerde Bulamaç anlamı nedir?

İngilizce'de Bulamaç ne demek? : slurry

Fransızca'da Bulamaç : bouillie [la]

Almanca'da Bulamaç : Brei

Rusça'da Bulamaç : n. каша (F)