Bundled türkçesi Bundled nedir

  • Paketlenmiş.
  • Sarılmış.
  • Bağlanmış.
  • Bohçalı.

Bundled ile ilgili cümleler

English: She bundled all her dresses into the suitcase.
Turkish: Tüm elbiselerini valize koydu.

Bundled ingilizcede ne demek, Bundled nerede nasıl kullanılır?

Bundled software : Bilgisayarın fiyatına dahil olan ve bilgisayarla beraber gelen program. Paket program veya paket yazılım. Donanımla gelen yazılım. Diğer programlarla birlikte bir paketin parçası olarak satılan program.

Unbundled : Açığa çıkarmak. Ayrı satılan. Gözler önüne sermek. Paketini açmak. Bir ürün ve beraberindeki bir hizmet için ayrı bir ücret ödetmek (bilgisayar). Meydana çıkarmak. Paketinden çıkarmak. Açığa ifşa etmek. Ürünleri ayrı ayrı fiyatlandırmak (paket halinde olmadan). Bağımsız.

Bundle branch blocks : Kalpte iletimin his demeti dallarında gecikmesi veya durması. sağ dal veya sol dal blokları oluşur. Dal blokları.

Bundle of fibres : Lif demeti.

Bundle of his : His hüzmesi.

Bundle up : Sıkı giyinmek. Sarınıp sarmalanmak. Sarıp sarmalamak. Sıcak kalmak veya üşümemek için kat kat giyinmek. Sıkıca giyinmek.

Bundle of rights : İşe eşlik eden işten dolayı ortaya çıkan haklar. Yasal haklar. Bir işin sahibi olduğunuzda o işle beraber sizin olan haklar.

Bundle of rays : Işın demeti.

 

Bundle out : Apar topar gitmek.

A bundle : (gayri resmi) bir servet. Çok miktarda para.

İngilizce Bundled Türkçe anlamı, Bundled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bundled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hooked : Kancalı. Çengel şeklindeki. Bağlı. Bağımlı. Kancayla yakalanmış. Çengelsi. Düşkün. Çengelli. Kanca gibi.

Engaged : Bağlı. Bağlantılı. Dolu. Rezerve. Angaje. Tutulmuş. Meşgul (telefon). Birbirine geçmiş. Meşgul.

Wrapped : Paket. Dalmış. Sarılı. Ambalajlı. Sarma. Bürünmüş. Örtülü. Kendini kaptırmış.

Fasciculated : Fasiküle. Fasikulat. Ciltlenmiş. Demet şeklinde olan. Fasikülus.

Clads : Örtülü. Giyinmiş. Koruyucu bir tabakayla örtmek. Bürünmüş. Yastık. Kılıflanmış. Kaplanmış. Kaplı. Korunmuş.

Leashed : Sınırlandırılmış. Denetim altında olan. Kontrollü. Bağlanmış olan. Birbirine bağlanmış. Tasma kayışı olan. Kayış ile bağlanmış (köpek veya başka hayvan hakkında).

Fascicled : Ciltlenmiş.

Fitted : Yerleştirilmiş. Yerinde. Oturmuş. Döşenmiş. Döşeli. İle donatılmış. Bağlı. Uygun. Tutturulmuş. Oturtulmuş.

Fastened : Güvenceye alınmış. Birleştirilmiş. Sağlam. Eklenmiş. İliştirilmiş. Kapanmış. Fermuarlı. Düğmelenmiş.

Entwisted : Örmek. Dolaştırılmış. Kıvırmak. Burmak. Bükmek. Bükülmüş. Sarmak. Örülmüş.

Bundled synonyms : incased, packaged, joined, convolute, corded, ahull, trussed, denominated, embosomed, enchained, convoluting, invested, ligated, packed, enfolded, enswathed, clad, enwrapped, enthralled, enveloped, confined, coupled, clothed, encircled, connected, bonded.

Bundled zıt anlamlı kelimeler, Bundled kelime anlamı

Unclothed : Çıplak. Soymak. Açmak. Elbiselerini çıkarmak. Açığa çıkarmak.