Bundled software türkçesi Bundled software nedir

  • Donanımla gelen yazılım.
  • Paket program veya paket yazılım.
  • Diğer programlarla birlikte bir paketin parçası olarak satılan program.
  • Bilgisayarın fiyatına dahil olan ve bilgisayarla beraber gelen program.

Bundled software ingilizcede ne demek, Bundled software nerede nasıl kullanılır?

Bundled : Paketlenmiş. Bohçalı. Sarılmış. Bağlanmış.

Software : Bilgisayarlı yazılım sistemi. İletişim araçlarıyla oluşturulan bilgilerin, izlencelerin tümü. bir sinemanın bir gösterimindeki filmlerden oluşan, belirli bir süre sonunda yerini başka filmlere bırakan gösterisi. belirli tarihlerde ve gösterimlerde hangi filmlerin yer alacağını, bu filmlerle ilgili kısa bilgileri veren yazı. tv. belirli bir televizyon yayacının bir gün içinde değişik bölümlerden oluşan yayınlarının tümü. bu yayın içinde kendi başına bir bütün oluşturan bölümlerden her biri. bu bölümlerin sıralanış ve saatlerini gösteren, bunlarla ilgili kısa bilgiler veren yazı. Yazılım programları. Yazılım programı. Yazılım. Program. Bilgisayar yazılımı. Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü. İzlence. Bilgisayar programı.

Accounting software : Muhasebe yazılımı.

Anti virus software : Virüs-önler yazılım. Anti-virüs yazılımı.

Application software : Uygulama yazılımı. Uygulamalı yazılım. Belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılan program. Uygulama yazılım.

Archiving software : Arşivleme yazılımı.