Bunlar nedir, Bunlar ne demek

Bunlar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zamir olarak kullanılır.

 • Bu zamirinin çokluk biçimi

"Bunlar" ile ilgili cümleler

 • "Bunlar, matbaada basılan ve dağıtımı yapılmış olan dergilerdi artık." - A. Kutlu

Yerel Türkçe anlamı:

[Bakınız: bunnar]

Bunlar tanımı, anlamı:

Batan geminin malları bunlar : Bir malın çok ucuza satıldığını belirten bir söz.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Çokluk : Çoğunluk. Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı. Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem. Sık sık, çokça, çok kez.

 

Bunlarınla : Bunlarla.

Bunlar ile ilgili Cümleler

 • Ali bunlardan birini nasıl aldı?
 • Bunlar aldığımız kararlar.
 • Bunlar arasında hiçbir farklılık yok.
 • Sana bunlarda yardım edeyim.
 • Bunlar aradığın gözlükler mi?
 • Bunlar affedilmez hatalar.
 • Bütün bunları nasıl bitirdin?
 • Tom'un bunlara ihtiyacı olacak.
 • Bütün bunları Mustafa düzenledi.
 • Bunlar, arkadaşlarım için hediyeler.
 • Bütün bunların anlamı ne?
 • Bunlar aradığım insanların isimleri.
 • Bunlar ağır.
 • Bütün bunları satın aldığımı düşünmüyorsun, değil mi?

Diğer dillerde Bunlar anlamı nedir?

İngilizce'de Bunlar ne demek? : pron. these ones, these

Fransızca'da Bunlar : ces

Almanca'da Bunlar : das, die, diese

Rusça'da Bunlar : pron. эти, они