Bursa nedir, Bursa ne demek

Bursa; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: kese]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kese, torba, cep.

İçinde yapışkan sıvı bulunan seröz zarlardan oluşan kapalı kese.

Bursa hakkında bilgiler

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2014 itibarıyla 2.787.539 nüfusa sahiptir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerindendir. Şehir İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir. Şehrin futbol takımı Bursaspor 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonudur.

 

Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir. CNN International tarafından Türkiye'nin Detroit'i yakıştırması yapılmıştır. Tofaş, Fiat, Renault, Peugeot, Karsan Otomotiv, binek otomobil ve ticari araçlar ile Cobra Güleryüz otobüs fabrikaları Bursa'da bulunmaktadır. Bursa'nın otomotiv sanayinin Türkiye'de merkezi olmasından dolayı kurulan Bursa Otomobil Müzesi yine bu şehirde bulunmaktadır.

Bursa'da şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyüğü ve Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar'dan bilinmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu tabakalardaki kültür, çanak çömleğin gelişmiş olarak ortaya çıktığı, mimarinin dörtgen planlı, bol miktarda ahşap destekli kerpiç kullanılarak inşaa edilmiş yapılardan oluştuğu tabakalardır. Bursa'da David French, Mehmet Özdoğan ve Jacop Roodenberg'in arkeoloji ile ilgili çalışmaları tarih öncesiyle ilgili pek çok yeni bilgi ortaya koymuştur.

Bursa kısaca anlamı, tanımı:

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Marmara : Balıkesir iline bağlı ilçelerden biri.

 

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Burs : Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para. Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri.

Kalabalık : Gereksiz, karışık şeyler topluluğu. Sayıca çok. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu.

Dördüncü : Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen.

İtibar : Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi. Saygınlık.

Nüfus : Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon. Kişi.

Sahip : Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.

Güney : Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Güneş gören yer. Lodos.

Bölüm : Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir.

Bursa buğdayı : İri, açık sarı taneli buğday.

Bursa fabricius : [Bakınız: Fabricius kesesi] Kuşlarda columna vertebralis ile cloaca arasında, mediyan ve retroperitoneal olarak bulunan ve B lenfositlerinin gelişiminden sorumlu yuvarlak veya armut biçimindeki lenfoid organ, Fabricius kesesi.

Bursa kalkanea subtendinea : M. flexor digitalis pedis superficialis'in kirişi ile tuber calcanei arasında bulunan boşluk.

Bursa kopulatriks : Kimi nematod gruplarının erkeklerinde bulunan, özellikle strongilid nematodlarda iyi gelişmiş olan ve çiftleşme sırasında erkeğin dişiyi kavramasını sağlayan lobuler oluşum.

Bursa omentalis : Omentum kesesi.

Bursa ovarika : Yumurtalık kesesi.

Bursa seminalis : (Lat. bursa: kese; semen: tohum) Dişi genital kanatlardaki döllenme odası.

Bursa sinovyalis : Kaslar için eklem sıvısıyla dolu kaygan yastık.

Bursa subkutanea : Derinin sert oluşumlar üzerinde hareket etmek zorunda olduğu yerlerde, derinin altında bulunan siynovyal keseler.

Bursa testikularis : Corpus epididymidis ile testisin margo epididymalis'i arasında yer alan kese.

Diğer dillerde Bursa anlamı nedir?

İngilizce'de Bursa ne demek? : n. pouch; sac containing fluid between a tendon and a bone (Anatomy)

v. twist, wring, give smth. a wring, twirl, entwist, screw

n. scholarship, bursary, grant, studentship, exhibition