Business administration türkçesi Business administration nedir

  • İş adamı veya iş kadınının bir işletmeyi yönetmesi.
  • İktisat alanında kullanılır.
  • İşletme yönetimi.
  • İş yönetimi.
  • İş idaresi.
  • İşletme.
  • İşletmecilik.

Business administration ingilizcede ne demek, Business administration nerede nasıl kullanılır?

Business : Alım satım. Mesele. İş. Tecimevi. İşletme. Şey. İşyeri. İş yazışması. Faaliyet.

Administration : Yönetme. Bir iş ya da çalışma takımını, bir örgüt ya da kuruluşu amaca uygun olarak yönlendirme. İdarecilik. Uygulama. Yerine getirme. İç yönetim. Daire. Yönetim. Yöneticilik. Hükümet (amerikan ingilizcesi).

Bachelor of business administration : B.b.a. İş yönetimi alanında lisans diploması sahibi mezun. İş idaresi lisansı. İşletme mezunu.

Master of business administration : İşletme mastırı. İşletme yönetimi masterı. İş yönetimi mastırı. İş yönetimi konusunda yüksek lisans derecesi mezuniyeti.

Small business administration : Birleşik devletler'de 1953 yılında oluşturulan ve küçük işletmelere yeterlilik kazandırmak için düşük faizli krediler temin eden ve küçük işletmelerin çıkarlarını koruyan kurum (aynı türdeki işletmelerin hükümetten eşit miktarda iş almasını temin eden). Sba. Küçük işletme idaresi. Küçük işletme yönetimi.

 

Business agent : Ticari mümessil. Ticari temsilci. Acente. İş temsilcisi. İş acentası.

İngilizce Business administration Türkçe anlamı, Business administration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Business administration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ability to pay principle : Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. kaynağı bol olanların kamu projelerine daha fazla katkı vermesi gerektiği ilkesi. Ödeme gücü ilkesi.

Business organization : Ticari şirket. Ticari örgütlenme. Ticari teşebbüs. Ticari işletme. Firma. İş örgütlenmesi. İşletme ortaklığı. Ticarethane. İş örgütleme. Şirketlerin ortaklığı.

Business : Konu. Şey. İş. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. İşyeri. Olay. Görev. Ticaret. Faaliyet. İş yazışması.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

 

A change in supply : Sunum kayması. Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

Business firm : Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi. Kar amacıyla ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluş. Ticarethane. Ekonomik işletme. Yasal olarak kurulmuş ticari kişilik. Şirket. Ticari firma. Ticari işletme.

Managership : İşletmeci.

Exploitations : Suistimal. Kıymetlendirme. Sömürgenlik. Sömürme. Çalıştırma. Kullanma. Faydalanma. İstismar. Sömürü.

Business administration synonyms : business managament, business management, abnormal budget receipts, firm management, actuating, a type mutual funds, hoax, industry, a shift in demand, driving, corporate body, abnormal budget expenditures, ability rent, enterprise, managerialism, enterprize, shopkeeping, industries, abnormal budget, exploitation, enterprises, a shift in supply, abolition of forced labour convention, a group shares, a change in individual demand, a pass through certificate, actuation, business economics, a change in demand, ability to pay approach, business corporation.