By türkçesi By nedir

 • Ek.
 • Geçecek biçimde.
 • Kadar.
 • Takma.
 • Geçişli biçimde.
 • Geçip.
 • İkincil.
 • İkinci derecede.
 • Nezdinde.
 • Aşkına.
 • Eve.
 • Yakın.
 • Evde.
 • Yan.
 • Tali.
 • -e bakarak.

By ile ilgili cümleler

English: "Confessions" by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.
Turkish: Aziz Augustine tarafından yazılan "İtiraflar" bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.

English: "Do you agree to always be by my side and promise to take care of me?" "I do!"
Turkish: "Her zaman benim tarafımda olmaya ve bana bakmaya söz vermeyi kabul ediyor musun?" "Elbette ediyorum!"

English: "Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
Turkish: "Gang Wives"1986 da Toei Distribution Network tarafından gösterime koyulmuş bir Yakuza filmidir.

English: "Appointment with Death" is a crime novel by Agatha Christie.
Turkish: "Ölümle Randevu", Agatha Christie'nin bir polisiye romanıdır.

English: "Are you going on holiday by yourself?" "No, my problems are coming with me."
Turkish: "Tatile yalnız başına mı gidiyorsun?" "Hayır, problemlerim benimle birlikte geliyorlar."

By ingilizcede ne demek, By nerede nasıl kullanılır?

By force : Zor kullanarak. Zorla. Cebren.

By a fluke : Tesadüfen. Şans eseri.

 

By a fraction of an inch : Kıl payı.

By a hair : Kıl payı.

By a hairbreadth : Az kalsın. Kıl payı.

By a length : Bir boy farkla.

By a shave : Kıl payı. Ucu ucuna.

By a long chalk : Çok fazla. Uzun bir yolla. Fersah fersah. Epey. Bir hayli. Oldukça. Büyük bir miktarla.

By a narrow margin : Az bir farkla.

By a narrow majority : Az bir çoğunlukta. Az bir çoğunlukla.

İngilizce By Türkçe anlamı, By eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak By ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lateral : Yan taraftan (yanal hareket gibi). Yana ait. Yan kanal. Yanal. Kol kanal. Yan parça. Lateral. Bir hayvanın ya da bir parçasının bir eksene göre yan bölgesi. lateral.

Connected : Akraba. Alakadar. Bitişik. Bağlantılı. -e ait. Birleşik. İlintili. İlgili. Bağlı.

Secondarily : İn the manner of being additional or supplementary. İkincil olarak. Sekonder olarak. İkinci olarak. İn the manner of being less important. Subordinately.

Nonessential : Kıymet-i harbiyesi olmayan. Nonesansiyel. Hayati önemi olmayan şey. Elzem olmayan. Özde var olmayan. Zaruri veya zorunlu veya çok önemli veya temel olmayan. Gereksiz şey. Önemsiz. Gereksiz.

Secondaries : Muavin. İkincil şey. Delege. Sekonder devre. Sekonder. Orta. Sonraki. Uydu. İkinci derecede olan.

Effect : Sonuç. Özdeğin sonsuz türlerinden bir ya da birkaçının, başkalarında uyandırdığı her türlü iz ve iz bırakma eylemi. nedensellik,bağlantısı içinde bir nedenin sonucu. Bulgu sonucu. Anlam. Meydana getirmek. Ulaşmak. Etki. Bir oyun sırasında belirli bir etki yapmak için kullanılan müzik, gürültü, sis, yağmur, kar, güneş, gece, fırtına, yıldırım gibi her çeşit ses ve ışık öğelerinin tümü. Etkisi olmak. Sonuca vardırmak.

 

Mounting : Boya uygulanan preparatların kanada balzamı veya entellan gibi maddelerle kapatılması. Destek. Monte etme. Kurgu. Kapatma. Mikroskobik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma ve yapıştırmak amacıyla kanada balsamı, entellan ve benzeri saydam maddeyle örtme, montaj. Bir makinenin parçalarını, yerli yerine koyup, işleyecek duruma getirme işlemi. Binme. Kurma.

Insomuch as : O kadarki. Madem ki. -diği derecede. -diğine göre. Den beri. Hatta. Mademki. O kadar ki.

Peripheral : Kenardaki. Çevresel. Dış yüzeye ait. Çevreyle ilgili. Çevrel. Canlıların içinde yaşadıkları ortam ve bu ortamlardaki çeşitli faktörlerin bütünü, ambiyens. herhangi bir yapının merkezinden uzakta olan, kenarda olan. Periferik. Dış kenara ait. Yanbirim.

One horse : Sadece bir at için yapılan (binek arabası, at arabası, vs. hakkında). Tek atlı (araba vb). Küçük. Tek atlı. Adi. Önemsiz.

By synonyms : accessioning, cockeyed, as much, additions, at close quarters, within doors, close range, for the love of, accessional, falser, close to, lowlying, bias, amounting, as, collateral, aslant, past, asquint, as far as, domestically, assumed, event, seconder, second degree, meso, closer, outcome, flanking, lowliest, upshot, lowlier, akin to.

By zıt anlamlı kelimeler, By kelime anlamı

Sudden : Ansızın olan. Apansız. Birdenbire. Umulmadık. Birden. Ansız. Beklenmedik. Aniden. Ani.

Past : Geçmiş zaman. -sız. Dün. Olmuş. Dilb.geçmiş. Öte. -den sonra. -siz. Yanından geçerek. Geçe.

By ingilizce tanımı, definition of By

By kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Present. In the neighborhood of. Aside. As, there was no person by at the time. As, by-business, by-concernment, by-design, by- interest, etc. As, by-line, by-place, by-play, by- street. It was formerly more freely used in composition than it is now. As, come and sit by me. Near. Near or next to. Out of the common path. Not far from. In the neighborhood. Used in composition, giving the meaning of something aside, secondary, or incidental, or collateral matter, a thing private or avoiding notice. Along with. Close to.