Calli türkçesi Calli nedir

Calli ile ilgili cümleler

English: "Is that Moustapha calling again?" "Yes. He calls every evening these days. I shouldn't have given him my number."
Turkish: "Arayan Mustafa muydu yine?" "Evet. Bu günlerde her akşam arıyor. Ona numaramı vermemeliydim."

English: Ali heard someone calling him.
Turkish: Ali ona seslenen birini duydu.

English: Ali heard someone calling his name.
Turkish: Ali birinin adını çağırdığını duydu.

English: Ali decided it was time to try calling Mary again.
Turkish: Ali Mary'yi tekrar aramayı denemenin zamanı olduğuna karar verdi.

English: A Mr. Kimura is calling you.
Turkish: Sizi Bay Kimura diye birisi arıyor.

Calli ingilizcede ne demek, Calli nerede nasıl kullanılır?

Callid : Aramano.

Calligraph : Güzel ve zarif elyazısı ile yazmak. Kaligraf. Kaligrafi yolu ile üretmek. Hattatlık yapmak.

Calligrapher : Hattat. Kaligraf. Kaligrafçı. Kaligrafi (süslemeli el yazısı sanatı) uzmanı. Hattatlar.

Calligraphers : Kaligrafi (süslemeli el yazısı sanatı) uzmanı. Kaligrafçı. Hattatlar.

Calligraphic : Bir kaligrafçı tarafından yazılmış. Hattatlığa ait. Güzel ve zarif elyazısı ile yazılmış.

Calling card : Telefon kartı. Kart. Kartvizit. Arama kartı.

Calligraphical : Hattatlığa ait.

 

Calligraphic handwriting : Kaligrafik el yazması. Güzel yazı sanatı. Stilistik el yazması sanatı.

Calling card number : Arama kartı numarası.

Calligraphic symbol : Kaligrafik simge.

İngilizce Calli Türkçe anlamı, Calli eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calli ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Style : Bir sinemacının, televizyoncunun kendine özgü anlatım yollarının, kişisel tutum, görüş ve duyuşunun oluşturduğu özellik. İğne. Şekil vermek. Dizayn etmek. Çeşit. İsim takmak. Şekillendirmek. Tarz. Tip. Biçem.

Miscall : Yanlış adlandırmak. Sövüp saymak (ingiliz ingilizcesi). Yanlış karar vermek (hakem). Yanlış isim vermek.

Beauties : Güzel kız. Güzel yan. Güzellik. Güzeller güzeli. Nadide parça. Güzellikler. Güzel kızlar.

Title : Sıfat. Şampiyonluk. Ana başlık. Bir yapıtın adı. 2 -epik tiyatro'da oynanan tablonun konusunu ya da yorumunu sahnedeki bir gergiye yansıtılmasıyla ortaya çıkan yazı. Titr. Sahiplik. Unvan. Serlevha. İstihkak. Yazı.

Braw : İyi. Seçkin. İyi giyinmiş. (iskoçça) gösterişli. Yerinde. Gösterişli ve canlı bir şekilde renkli. Yetkin. Mükemmel. Harika.

Dub : Dublaj yapmak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ad takmak. Eşlem. İsim vermek. Deriyi yağlayıp yumuşatmak. Düzeltmek. Yeniden seslendirmek. Seslendirmek. Ünvan vermek.

 

Baptise : Vaftiz ederek isim vermek. Vaftiz etmek. (britanya ingilizcesi) vaftiz etmek. İsim koymak. Suya batırarak vaftiz törenini (kiliseye kabulü gösteren hıristiyanlık töreni) gerçekleştirmek. Bir kimseye vaftiz töreni sırasında isim vermek (baptize olarak da yazılır).

Catchier : Hileli. Cazip. Alımlı. Kolayca akılda kalan. Akılda kalıcı. Hoş ve kolaylıkla akılda kalan. Aldatıcı. Çekici. Akılda kolay kalan.

Misname : Yanlış kimlik beyanında bulunmak. Kimliği hakkında yanlış beyanda bulunmak. Yanlış adlandırmak. Yanlış isim koymak. İsmini şaşırmak. Yanlış isimle çağırmak.

Belle : Çekici ve gözde kadın. Batı virginia eyaletinde yerleşim yeri. Missouri eyaletinde şehir. Dilber. Güzel kadın.

Calli synonyms : beautiful, clever, bonnie, bon, classiest, christen, cleverer, bonny, label, name, affable, canniest, bonniest, attractive, belles, entitle, agreeable, refer, term, classier, tag, beauty, amusing, rename, bona, comelier, appealing, baptize, amiable, nickname, beautifully, cannier, post.

Calli zıt anlamlı kelimeler, Calli kelime anlamı

Demobilize : Hizmet dışı bırakmak. Seferberliği kaldırmak. Seferberliği sona erdirmek. Demobilize etmek. Salıvermek. Terhis etmek.