Calumniation türkçesi Calumniation nedir

Calumniation ingilizcede ne demek, Calumniation nerede nasıl kullanılır?

Calumniations : İftirada bulunma. Çamur. İftira etme. İftira.

Calumniating : İftira atmak. Karalamak. Kara çalmak. İftira etmek. Suç atmak. Kirletmek. Alnına leke sürmek. Alnına leke çalmak. Çamur atmak. Bühtan etmek.

Calumniate : Kirletmek. Çamur atmak. Karalamak. İftira etmek. Alnına leke sürmek. İftira atmak. Suç atmak. Alnına leke çalmak. Kara çalmak. Bühtan etmek.

Calumniated : Alnına leke sürmek. Suç atmak. Kara çalmak. Alnına leke çalmak. Karalamak. İftira etmek. Kirletmek. Bühtan etmek. Çamur atmak. İftira atmak.

Calumniates : Kara çalmak. Suç atmak. Alnına leke sürmek. Kirletmek. Karalamak. Çamur atmak. İftira atmak. İftira etmek. Alnına leke çalmak. Bühtan etmek.

Calumniators : İftirada bulunan. İftira eden. İftiracı. Müfteri. Çamur atan kimse.

Calumniatory : İftiracı. İftira gibi. Şerefi lekeleyici. İftira atan. Karalayıcı. İftiralar içeren yazı.

Calumniator : İftira eden. İftirada bulunan. Müfteri. Çamur atan kimse. İftiracı.

İngilizce Calumniation Türkçe anlamı, Calumniation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Calumniation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Names : Ünlü kimse. Ad. Esame. İsim. Adlar. Ün. Nam.

Vilifying : İftiracı. Yermek. İftira eden. Kötüleme. İftira etmek. Kötülemek. İftira atan.

Epithet : Belgeç. Yakıştırma. Hakaret. Söz (övücü veya hakaret edici). Sıfat. Lakap. Laf. Herhangi bir türün isminde, cins isminden sonra yazılan, türün adını belirleyen sıfat ya da isim. pinus (cins ismi) nigra (epitet). Sanlık.

Dreck : Değersiz. Çöp. Ivır zıvır. Beş para etmez. Hayvan tersi. Kalitesiz. (argo) değersiz şey. Pislik. Kir.

Disparagement : Küçümseme. Yerme. Aleyhinde konuşma. İtibardan düşürme. Kötüleme. Küçük düşürme. Aşağılama.

Claying : Yerküre. Balçık. İnsan vücudu. Çömlekçi çamuru. Hamur. Kil. Toprak.

Denigration : Karalama. İftiraya uğrama. Kötüleme. Aşağılama.

Depreciation : Değerinden kaybetme. Değerini düşürme. Bk. değer yitirimi. Değeri düşme. Amortisman. Bir taşınmaz malın, işlevsel ve ekonomik eskime ve bozulma gibi nedenlerle, değerinde azalma olması. bk. yıpranma. taşınmaz mal değerindeki bu azalmanın, malvarlığından düşülmesi ya da karşılığının para olarak hesaplanması. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Yıpranma payı. Yıpranma. Bir işletmede kullanılan bina, makine, demirbaş gibi fiziki mallarda ortaya çıkan yıllık aşınma veya eskime.

Denigrations : Aşağılama. Kötüleme. Karalama. İftiraya uğrama.

Calumniation synonyms : blackwash, calumniations, daub, malediction, aspersions, clay, feculence, slander, defamations, hatchet job, derogation, traducement, name calling, obloquy, libellous, dirt, bole, complaint, libel, malignment, complaints, daubed, aspersion, assassination, vilification, character assassination, daubs, calumnies, clays, libelous, smear, smearing, calumny.

 

Calumniation ingilizce tanımı, definition of Calumniation

Calumniation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : False accusation of crime or offense, or a malicious and false representation of the words or actions of another, with a view to injure his good name.