Cami nedir, Cami ne demek

Cami; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer
 • Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.

"Cami" ile ilgili cümleler

 • "Caminin cümle kapısının hemen sol yanında eski bir çeşme vardı." - A. Kutlu

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Mimarlık) Müslümanların içinde toplanıp tapındıkları yapı. Esas cami ve avlu gibi iki bölümü vardır. Esas cami, mihrap, mimber, vaiz kürsüsü ve dikdörtgen oylumun üzerini örten kubbe ve yan kubbelerden meydana gelir. Minareler esas camiin dış duvarlarına ya da içavlu duvarlarına bağlanmıştır. Soncemaat yeri esas caminin giriş kapısı olan yüzünde (batı yüzünde) bulunur.

İngilizce'de Cami ne demek? Cami ingilizcesi nedir?:

mosque

Cami hakkında bilgiler

Cami, İslam'da bir ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camilere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekanlara mescit denir. Camiler her ülkede değişik göz alıcı mimari tarzlar ve süslemelerle inşa edilirler.

Kur'anda ibadethane adı olarak cami terimi geçmez ancak "secde yapılmış olan yer" anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur'an'da mescitlerin imarı ve onarımı üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed'in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslam dini mimarisi ilk mabet Kabe ile ve ilk mescit olan Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevi ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

 

Alevilikte ibadet mekanı olarak cemevleri kullanılmaktadır. Şii-Alevi müslümanlar teberra kuralları gereği duvarlarında Ebubekir, Ömer ve Osman'ın adı yazılı olan sünni camilerinden uzak dururlar. Camilerinde sadece Hüseyin'in ismini yazarlar. Bazı din bilginleri ise kişiler adına yapılmış camileri tevhid ilkesine aykırı bulurlar.

"Cami" Türkçeye Arapçadan geçen bir sözcüktür. Cem’ "Toplanma, bir araya gelme" kökünden gelen cami, "toplayan, bir araya getiren" demektir. Sözcük önceleri "cuma namazı mescidi" anlamında kullanılıyordu. Cami sözcüğü, tamlamalarda camisi veya camii şeklinde, ismin "i" halindeyken camiyi şeklinde kullanılır: Osmanlıda sultanlar adına yaptırılan büyük camilere selatin camileri denir. Ayrıca herhangi bir alanda ibadet etmeye yarayan, boş ve imarsız mekanlara namazgah denir.

Cami ile ilgili Cümleler

 • Hiç bir camide dua ettin mi?
 • Camila Uruguay'dan. O Uruguaylı.
 • Otuzuncu yılları, cami yıktırıldı.
 • Camide başka, dışarıda başka davranıyorlar.
 • Teröristler bir camiye saldırdılar.
 • Camide namaz kıldın mı hiç?
 • Ali ayakkabılarını çıkardı, çantasına koydu ve camiye girdi.
 • Genelde camilerde seccade bulunur.
 • Camide hiç ibadet ettin mi?
 • Camide ilk kez namaz kılıyorum.
 • O cami on yıllık değil.
 • Camide ilk kez dua ediyorum.
 • Gençleri camiye çağırdılar.
 • Camide ilk defa ibadet ediyorum.
 

Cami anlamı, tanımı:

Müslüman : İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin. Doğru, haktan ayrılmaz kimse. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse.

İbadet : Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

Cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur : Cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur.

Cami yıkılmış ama mihrabı yerinde : "yaşlandığı hâlde güzelliği bozulmamış (kadın)" anlamında kullanılan bir söz.

Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur : "kendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur" anlamında kullanılan bir söz.

Cami olmak : Toplamak, bir araya getirmek, bir arada bulundurmak.

Selatin camisi : Osmanlı padişahlarının, valide sultanların yaptırdığı, içinde padişahın namaz kılması için hünkâr mahfili bulunan büyük cami.

Camia : Topluluk, zümre.

Camit : Cansız. Donmuş.

Eceli gelen köpek cami duvarına siyer : "birinin başına kötü bir şey gelmesi kaçınılmaz olduğunda olmadık davranışlarda bulunabilir" anlamında kullanılan bir söz.

Efradını cami ağyarını mani : "ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan" anlamında kullanılan bir söz.

İki cami arasında kalmış beynamaz : İki yoldan hangisini tutacağını şaşırmış kimse.

Medya camiası : Basın dünyası.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

İslam : Müslümanlık.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Minaresiz : Minaresi olmayan.

Küçük : Geri aşamada. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Küçük abdest. Niceliği az olan. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses).

Kurum : Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Kuruluş : Kurulma işi. Kasılma. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Yapı, yapılış, bünye.

Cami guşıı : Camiye erken gidip geç çıkan, beş vakit namazını toplulukla kılan kişi.

Cami guşu : Serçe. Kırlangıç.

Camialan : Çanakkale şehrinde, Biga belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Camidağı : Rize ilinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Camidere : Tokat şehrinde, Niksar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Camidüzü : Kocaeli şehri, Bahçecik nahiyesine bağlı bir yer.

Camili : Adana ilinde, İmamoğlu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Adana şehri, Yüreğir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Afyon ilinde, Ümraniye bucağına bağlı bir bölge. Aksaray şehri, Ağaçören ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Ankara ili, Çubuk belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Antalya şehrinde, Döşemealtı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Artvin ili, Camili bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Giresun şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. İçel ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu ilinde, Küre ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas kenti, Suşehri ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Uşak ili, Eşme ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Camilimanda : İçel şehri, Yenice bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Camiliyayla : Bilecik şehrinde, Dodurga bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Camiliyurt : Sivas kenti, Yazyurdu bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Diğer dillerde Cami anlamı nedir?

İngilizce'de Cami ne demek? : n. camisole, slip, woman's undergarment

n. mosque, Muslim house of prayer and worship

n. glass, glazing, window; peeper

Fransızca'da Cami : mosquée [la]

Almanca'da Cami : n. Moschee

Rusça'da Cami : n. мечеть (F), составитель (M)

adj. содержащий, включающий, объединяющий