Cana nedir, Cana ne demek

Cana; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de ünlem olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Cana" ile ilgili cümle

 • "Esiriaşkın olmuşum cana!" - M. C. Anday

Yerel Türkçe anlamı:

[Bakınız: cayan]

Kırkayak, çıyan.

Büyükanne.

1.bk. cayan (I)-

Yengeç.

Denize doğru uzanan kaya parçaları.

Cana isminin anlamı, Cana ne demek:

Kız ismi olarak; “Ey can, ey sevgili!” anlamında kullanılan bir ad.”

Cana ile ilgili Cümleler

 • Cana yakın görünüyorsun.
 • İster inan ister inanma, mağaradan bir canavar çıktı.
 • O bir canavar olduğunu kabul etti.
 • Tayfun birçok cana mâl oldu.
 • Gerçekten kıskançlığını kontrol etmek zorundasın. O senin içindeki bir canavar gibidir.
 • Canavarlar her yerdeler.
 • Ali cana yakın bir kişi.
 • Canavarın gülüşü zalimdi.
 • Yatağımın altında bir canavar var. Bundan eminim.
 • Onlar müziğin vahşi canavarı sakinleştirdiğini söylüyorlar ama benim için şahsen, o beni ne rahatlatıyor ne de sakinleştiriyor.

Cana anlamı, tanımı:

Cana can katmak : Yaşama gücünü artırmak.

Cana gelecek mala gelsin : "canı korumak için mal feda edilir" anlamında kullanılan bir söz.

Cana kıymak : Öldürmek.

Cana minnet saymak : Bir lütuf olarak kabul etmek.

Cana yakın : Sevimli.

Cana yakınlık : Cana yakın olma durumu.

 

Canan : Tasavvufta Tanrı. Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.

Cananlık : Canan olma durumu.

Canavar : Köpek balığı. Kurt, domuz vb. cana kıyan yaban hayvanı. Haşarı, yaramaz çocuk. Herhangi bir şeye çok düşkün olan. Acımasız, kötü ruhlu, zalim (kimse). Masallarda sözü geçen yabani, yırtıcı hayvan.

Canavar düdüğü : Acı acı ses çıkaran ve uzaklara kadar tehlike işareti vermek için kullanılan düdük.

Canavar gibi : Çok fazla. iri yarı, saldırgan.

Canavar kesilmek : Hırçınlaşmak, canavar gibi olmak.

Canavar otu : Canavar otugiller familyasının örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalaklarından biri sayılan çiçekli bitki (Orobanche ramosa).

Canavar otugiller : Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, tarım bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası.

Canavarca : Canavar gibi. (canava'rca) Canavara uygun bir biçimde, canavarcasına.

Canavarlaşma : Canavarlaşmak işi.

Canavarlaşmak : Korkunç, ürkütücü bir durum almak. Canavar gibi davranmak.

Canavarlık : Canavar gibi davranma.

Ayaklı canavar : Çok hareketli, yaramaz, cin gibi çocuk.

Can cana baş başa : Birbirini seven iki kişi bir arada yalnız olarak. bir tehlike anında herkesin kendi canının, kendi başının kaygısına düştüğünü anlatan bir söz.

Canı cana ölçmek : Başkasına yapılacak şeyi kendisine yapılacak gibi düşünmek.

Enflasyon canavarı : Yüksek oranda gerçekleşen enflasyon.

Evvela can sonra canan : "insanlar bencildir, önce kendilerini, sonra yakınlarını düşünürler" anlamında kullanılan bir söz.

Önce can sonra canan : "insanlar bencildir, önce kendilerini, sonra yakınlarını düşünürler" anlamında kullanılan bir söz.

 

Trafik canavarı : Trafik kurallarını sürekli hiçe sayan, kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atan kimse.

Sevgili : Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan. Sevgi ve bağlılık duyulan.

Seslenme : Seslenmek işi. Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap.

Cana geçer : Yürekten kabul edilir.

Cana gelmek : Dirilmek, canlanmak

Cana kalmamak : Canı başı esirgememek.

Cana minnet saymak : bir lütuf olarak kabul etmek. İlgili cümle: "“Yeni yıla değil, yeni bir sabaha sağ çıkabilmeyi cana minnet sayıyorlardı.”" H. Taner.

Canabdal : Sivas şehri, Akçakışla nahiyesine bağlı bir yer.

Canak : Toprak veya bakır kap. bk. çinik. Sekiz kiloluk bir hububat ölçüsü, şinik.

Canal : Bir kız ismi olarak anlamı; “Gönül al, kendini sevdir, sevilen biri ol” anlamında kullanılan bir ad.” Bir erkek ismi olarak anlamı; “Gönül al, kendini sevdir, sevilen biri ol” anlamında kullanılan bir ad.”

Canala cunala : Gürültü, kaynaşma bildirir.

Canalıcı : Azrail.

Canalp : (l kalın okunur) Bir erkek ismi olarak anlamı; Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse.