Candidness türkçesi Candidness nedir

Candidness ingilizcede ne demek, Candidness nerede nasıl kullanılır?

Candidnesses : İçtenlik. Dürüstlük. Doğruluk. Açıklık. Samimiyet.

Candid camera : Küçük fotoğraf makinesi. Kamera şakası. Gizli kamera. Kamera şakaları.

Candid eye : Arı göz. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kanada'daki ulusal film kurumu'nun 1958-60 yıllarında televizyon için gerçekleştirdiği filmlerden oluşan bir akım; dolaysız sinemanın çeşitlerinden biri.

Candid observer : Tarafsız gözlemci.

Candid shot : Habersiz çekilen fotoğraf. Gizlice çekilen fotoğraf.

Candida kefyr : Candida. Candida kefyr.

Candidacies : Adaylık. Namzetlik.

Candida utulis : Candida utulis. Candida.

Candida lipolytica : Candida lipolytica. Candida.

Candida mycoderma : Candida. Candida mycoderma.

İngilizce Candidness Türkçe anlamı, Candidness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Candidness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Correctness : Bir bilginin şaşmaz geçerliği ya da konusuna tam uygunluğu. Tam doğruluk. Sıhhat. Selamet. Uygunluk.

Apertures : Aralık. Delik.

 

Cosiness : Konfor. Sıcaklık. Rahatlık.

Certainties : Emniyet. Muhakkak. Belirli olma. Kuşkusuzluk. Kesinlik. Kesin olan şey. Katiyet. Belirlilik.

Openheartedness : Açık kalpli olma. Açık sözlülük.

Break : Yıkmak. Tan. Söylemek. Açmak. Dalmak. Kırmak. Kaçmak. Kontrol etmek. Kesme. Bozmak.

Erectness : Dikleşme. Diklik.

Berth : Yatak yer vermek. Demir yeri. Limana girmek. Yatak. Rıhtıma bağlamak. Yatacak yer bulmak. Gemici ranzası. Görev. Palamarla bağlamak.

Detachments : Kıta. Tarafsızlık. Ayırma.

Familiarity : Alışık olmaktan doğan beceriklilik, bk. alışkanlık. Alışkanlık. Laubalilik. Teklifsizlik. Ülfet. Aşinalık. Bilme.

Candidness synonyms : amicability, directness, credulity, actualness, honesty, apparentness, camaraderie, coziness, conciseness, bona fides, fealty, forthrightness, artlessness, candors, berths, candidnesses, evenness, detachment, honestness, earnestness, apartness, correctitude, idiocies, aperture, candor, cordialness, genuineness, accuracy, frankness, conscientiousness, affableness, childlikeness, chumminess.

Candidness zıt anlamlı kelimeler, Candidness kelime anlamı

Disingenuousness : Samimiyetsizlik. İki yüzlülük.

Dishonesty : Yalancılık. Şerefsizlik. Namussuzluk. Dürüst olmama. İrtikap. Sahtekarlık.

Candidness ingilizce tanımı, definition of Candidness

Candidness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality of being candid.