Canine collagenolytic eosinophilic granuloma türkçesi Canine collagenolytic eosinophilic granuloma nedir

  • Kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu.
  • Köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Canine collagenolytic eosinophilic granuloma ingilizcede ne demek, Canine collagenolytic eosinophilic granuloma nerede nasıl kullanılır?

Canine : Köpek dişi. Köpekgillerden bir hayvan. Köpek ve benzeri hayvanlarla ilgili. Köpek gibi. Göz dişi. Köpek soyundan. Yalaka (argo terim). Köpek veya kurta ait. Köpek ile ilgili. Köpek.

Collagenolytic : Kollajen'in erimesine neden olan, kollajeni eriten. Kollajenolitik.

Eosinophilic : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan. Eozinofilik.

Granuloma : Midline granülomları. Taneli ur. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik. Taneli dokudan oluşan tümör türü (tıp veya medikal terimi). Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Granülom.

Feline collagenolytic eosinophilic granuloma complex : Kollajenolizisli kedi eozinofilik granülomu. Kedilerin eozinofilik ve kollajenolitik granülomu.

 

Oral eosinophilic granuloma : Dilin yan ve alt yüzeylerinde, daha az olarak da yumuşak damakta tek veya çok sayıda, çoğunlukla ülserleşmiş, kabarık plak biçiminde, üzerleri sarı-esmer eksudatla örtülü granülom oluşumuyla belirgin aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu biçimlenen eskimo köpeklerinin ailevi bir hastalığı, oral eozinofilik granülom, eozinofilik granülom. Oral eozinofilik granülom. Eozinofilik ağız granülomu.

Pulmonary eosinophilic granulomatosis : Akciğerde eozinofilik granülomatozis. Kalp kurdu hastalığında, akciğerde eozinofil lökosit, lenfosit, plazma hücresi ve makrofajlardan oluşan 1-8 santimetre çapında, çok sayıda granülom oluşumu ve kanda eozinofiliyle belirgin hastalık tablosu. genellikle eozinofilik akciğer yangısını takiben görülür.

İngilizce Canine collagenolytic eosinophilic granuloma Türkçe anlamı, Canine collagenolytic eosinophilic granuloma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Canine collagenolytic eosinophilic granuloma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

 

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Karın. Batın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Canine collagenolytic eosinophilic granuloma synonyms : a clay, abdominal palpation, abaxial, a band, a dna, a amplitude mod.