Capitalistically türkçesi Capitalistically nedir

  • Kapitalist bir halde.
  • Kapitalizm (firmalar arasındaki rekabete dayalı ekonomik sistem) vasıtasıyla.
  • Kapitalistlikle ilgili olarak.
  • Kapitalist bir tarzda.

Capitalistically ingilizcede ne demek, Capitalistically nerede nasıl kullanılır?

Capitalistically non productive labour : Kapitalist üretken olmayan emek. Marksist yaklaşımda hizmet üreten, ancak artık değer kitlesine katkı yapmayan emek.

Capitalistically productive labour : Kapitalist üretken emek. Marksist yaklaşımda maddi mallar üreterek artık değer kitlesine katkı yapan emek. ancak marksist yaklaşımda bu tanım durağan olmayıp, kapitalizmin gelişme aşamaları ve işbölümüne göre değişebilmektedir.

Capitalistically unproductive labour : Kapitalist üretken olmayan emek. Marksist yaklaşımda hizmet üreten, ancak artık değer kitlesine katkı yapmayan emek.

Capitalistic regime : Devletin sahip olduğu zenginlik yerine bireysel ekonomik özgürlüğü inancı ile karakterize yönetim. Kapitalist rejim.

Capitalistic state : Kapitalist devlet. Kapitalist prensiplere göre yönetilen devlet. Serbest pazar devleti.

Capitalistic : Anamalcı. Sermayedarlık ile ilgili. Kapitalist. Kapitalistlik ile ilgili.

Capitalistic system : Özgür ülkelerce uygulanan ve varlığında anamalın üretime büyük önem verdiği özel iyelik, serbest girişim ve tüketicilerine serbest seçme hakkı verme. Özgür anamal dizgesi. Kapitalist sistem.