Capsulize türkçesi Capsulize nedir

Capsulize ingilizcede ne demek, Capsulize nerede nasıl kullanılır?

Capsuling : Kapsül.

Capsulitis : Kapsül iltihabı. Kapsülit. Eklem kapsülü yangısı.

Encapsuling : Kısa ve öz biçimde açıklama. Kapsama. Kapsüle koymak. Özetleme. Koyulaştırmak. Sıkıştırılmak. Kapsüllemek. Kapsüle saklamak. Yoğunlaştırmak. İçerme.

Capsula : Kapsula. Kapsül. Kapsül. küçük kutu.

Capsula adiposa : Yağdan kapsül, yağdan böbrek kapsülü. böbreğin fibröz zarı üzerinde yer alan ve miktarı türlere ve beslenme durumuna göre değişen yağ tabakası. Kapsula adiposa.

Capsularis : Kapsularis. Kapsüle ait, kapsülle ilgili olan.

Capsula externa : Kapsula eksterna. Dış kapsül.

Capsula glomeruli : Böbrekte glomerulus yumağını çevreleyen, korpuskulum renalenin dışında kılcal damarları saran, paries eksternus ve paries internus adı verilen, iki yapraktan oluşan, idrar kanalının genişlemiş başlangıç noktası. Bowmankapsülü.

Capsular : Kapsül. Kapsüle benzeyen.

Capsula fibrosa : Kapsula fibroza. Fibröz kapsül.

İngilizce Capsulize Türkçe anlamı, Capsulize eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Capsulize ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Capsule : Çanak. Kapsül. İlaç kapçığı. Kapak. Bakterilerin en dışını örten şeker ve/veya şeker asidi polimerlerinden oluşan yapı. Tohum zarfı. Bir organı, hücreyi, bakteriyi ya da bir yapıyı çevreleyen kese şeklindeki bir kılıf. Özlü. Kısa.

Encapsulate : İçermek. Kapsamak. Sarmalamak. Kısa ve öz biçimde açıklamak.

Encapsuled : Kapsüle saklamak. Kapsamış. Koyulaştırmak. Kapsüle koymak. Kısa ve öz biçimde açıklanmış. İçermiş. Özetlenmiş. Sıkıştırılmak.

Docketed : Etiketlemek. Bekleyen davalar listesine kaydetmek. Listeye kaydetmek. Etiket. Fiş. Gündem. İş listesi. Özet olarak deftere geçirmek. Adres etiketi.

Intensify : Şiddetlenmek. Koyulaştırmak. Kuvvetlendirmek. Derinleşmek. Güçlendirmek. Şiddetlendirmek. Artırmak. Pekiştirmek. Yoğunlaşmak.

Compresses : Bastırmak. Birkaç sözcükle anlatmak. Kompres yapmak. Basınç yapmak. Basmak. Sıkıştırmak.

Condenses : Koyulaşmak. Yoğuşmak. Sıvı hale dönüşmek (gaz). Koyulaştırmak. Yoğunlaşmak. Teksif etmek. Sıvılaşmak. Sıvılaştırmak. Kısaltmak (yazıyı veya sözü). Sıvılaştırmak (buharı veya gazı).

Enclose : İçine koymak. Kapatmak. Kuşatmak. Hapsetmek. Çevrelemek. Çevirmek. İçermek. İliştirmek. Koymak (bir mektupla aynı zarf içine). Çevirmek (duvar veya çit vb ile).

Docket : Bekleyen davalar listesine kaydetmek. Yaftalamak. Gümrük makbuzu. Etiketlemek. Fiş. Özet olarak deftere geçirmek. Adres etiketi. Listeye kaydetmek. Makbuz.

Abbreviates : Kısaltmalar.

Capsulize synonyms : capsulise, boil down, abridging, cancels, abstracts, wrap, intensifying, brief, compact, abstract, clips, encapsuling, compress, inspissate, envelop, clip, cancel, clipped, compacts, concentrate, intensifies, abbreviate, encapsule, abbreviating, condensing, briefed, con dense, enfold, encapsules, enwrap, boil, capsulate, compacting.