Captivated türkçesi Captivated nedir

Captivated ile ilgili cümleler

English: You captivated me, dear.
Turkish: Beni büyüledin, aşkım.

English: I was captivated by her beauty.
Turkish: Onun güzelliği tarafından etkilendim.

Captivated ingilizcede ne demek, Captivated nerede nasıl kullanılır?

Be captivated : Afsunlanmak. Büyülenmek. Gözleri kamaşmak. Rüzgarına kapılmak. Meftun olmak.

Being captivated : Büyülenme.

Was captivated : Büyülendi. Gönlü çelindi. Cezp edildi.

Captivate : Esir etmek. Büyülemek. Tutsak etmek. Çekmek. Meftun etmek. Gönlünü çelmek. Cezbetmek.

Captivates : Meftun etmek. Gönlünü çelmek. Tutsak etmek. Esir etmek. Cezbetmek. Çekmek. Büyülemek.

Captivating : Çekici. Dilber. Büyüleyici. Büyüleme.

Captivators : Büyüleyen kimse. Cezbeden veya büyüleyen kimse.

Captivatingly : Etkileyici bir şekilde. Hoş bir şekilde. Çekici bir şekilde. Hoşça. Büyüleyerek.

Captivation : Büyüleyicilik. Cezbetme. Büyüleme. Gönül çelme.

Captive market : Kıtlık, ikame mallarının olmaması veya yüksek fiyatlı olması, rekabetin olmaması gibi nedenlere bağlı olarak olası alıcıların belli bir firmadan mal satın almak zorunda kaldıkları piyasa. potential customers who are constrained to purchase a good or service from a particular supplier because of (1) shortages, (2) competitors' high prices, (3) lack of competition, (4) unique feature or benefit of the item, or (5) the seller owning the buying entity. Tutsak piyasa.

 

İngilizce Captivated Türkçe anlamı, Captivated eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Captivated ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract : Özetlemek. Heykel. Soyut resim. Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme konusunda uzmanlaşmış bir kişinin, standart olarak önerilen terimleri yeğ tutarak ürettiği, 200-250 sözcük boyunu aşmayan bir tür özet. Soyutlama yapmak. Özet. Soyut. Usavurma ya da çıkarsama yoluyla geçerlik kazanan kavramsal nesne. bk. somut. Çalmak. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.

Becharm : Aşka düşürmek. Cezp etmek. Büyü yapmak. Aşık olmasına neden olmak. Büyünün etkisine sokmak. Gönlünü çelmek.

Captivates : Tutsak etmek. Gönlünü çelmek. Meftun etmek. Esir etmek.

Riveted : Perçinlerle bağlanmış. Perçinli. Perçin yapılmış. Metal pimlerle tutturulmuş. Perçinlenmiş. Ağzı açık kalmış. Cezbedilmiş.

Abides : Tahammül etmek. Uymak. Dayanmak. Katlanmak. Baki kalmak. Kalmak. Kurala uymak. Beklemek. Durmak.

Accite : Mahkemeye çağırmak. Celbetmek.

Enthralled : Teshir edilmiş. Bağlanmış. Esir edilmiş. Hayret dolu. Şaşkınlık içerisinde. Esir düşmüş. Tamamen büyülenmiş.

Beguiles : Saptırmak. Nasıl geçtiğini anlamamak. Aldatmak. Aklını çelmek. Eğlendirmek. Kandırmak. Hoşça geçirmek.

Spellbound : Büyülenmiş biçimde. Sihirlenmiş. Büyülü. Bağlı.

 

Bedazzles : Göz kamaştırmak. Şaşırtmak. Büyülemek (argo terim).

Captivated synonyms : allures, enamoured, ensorceled, abidden, charmed, abided, bewitches, enchanted, allude, abide, allured, intrigued, fascinated, delighted, bedazzled, loving, enamour, arrest, mesmerized, bait, entranced, captivate, hypnotized, enamours, mesmerised, absorbs, baited, abrook, bedeviled, appeal, attract, allure, attracts.

Captivated zıt anlamlı kelimeler, Captivated kelime anlamı

Disenchanted : Büyüden kurtarılmış. Aklı başına getirilmiş. İnancı yitik. İnancını yitirmiş. İllüzyondan kurtarılmış.

Unloving : Sevgisiz. Şefkatsiz. Sevmeyen.