Career türkçesi Career nedir

 • Profesyonel.
 • Meslek.
 • Hız.
 • Uğraşı.
 • Meslek yaşamı.
 • Meslek hayatı.
 • Kariyer.
 • Hız yapmak.
 • Sürat.
 • Son süratle gitmek.
 • Son hızda gitmek.
 • Uğraş.
 • Kariyer yapma.
 • Koşmak.
 • Meslekte başarı kazanma.

Career ile ilgili cümleler

English: His professional career was bankrupt.
Turkish: Mesleki kariyeri mahvoldu.

English: Are you seriously thinking about pursuing a career as a race car driver?
Turkish: Bir yarış arabası sürücüsü olarak bir kariyeri sürdürmeyi ciddi olarak düşünüyor musun?

English: Ali spoke to a career advisor.
Turkish: Ali bir kariyer danışmanıyla konuştu.

English: I have my career to think of.
Turkish: Düşünecek kariyerim var.

English: Given her interest in children, I am sure teaching is the right career for her.
Turkish: Çocuklara ilgisine bakınca, öğretmenliğin ona çok yakışacağını düşünüyorum.

Career ingilizcede ne demek, Career nerede nasıl kullanılır?

Career army : Daimi ordu. Düzenli ordu.

Career aspiration : Kariyer özlemi. Mesleki hedef. Profesyonel tutku.

Career development : Kariyer gelişimi. Mesleki gelişim. Profesyonel gelişim. Kariyer geliştirme. Profesyonel yeteneklerin gelişimi.

Career man : Kariyer yapan kimse. Kariyer adamı.

Career service : Uzun dönemli askeri hizmet.

In full career : Tüm hızıyla. Son süratte. Olanca hızıyla. Tam hızla. Bütün hızı ile.

 

In career service : Normal askerlik hizmetinin ötesinde orduya hizmet borçlu olma.

Academic career : Akademik kariyer. Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı. Eğitim görme mesleği.

Have a successful career : Çalışma hayatı başarılarla dolu olmak.

Career soldier : Uzmanlığından dolayı orduya seçilen kimse. Uzman asker.

İngilizce Career Türkçe anlamı, Career eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Career ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speed up : Gaza basmak. Hızlanmak. Tezleştirmek. Aceleci davranmak. Hızlandırmak. Gazlamak. Hız kazandırmak. Tempo kazanmak. Hız vermek. Acele etmek.

Professions : Beyan. Uzmanlık alanı. Sanat. İnancın açıklanması. İş. Açıklama. Kelime i şahadet.

Haste : Acele. Telaş. Çabukluk. İvedi. İvedilik. İvme.

Lick : Alev gibi yalayıp geçmek. Halletmek. Dövmek. Dayak atmak. Yalama. Yenmek. Yalamak. Üstesinden gelmek.

Lifework : Yaşam süresi boyunca yapılan iş. İnsanın hayatındaki en önemli iş. Kişinin kendisini adadığı iş.

Pastimes : Meşgale. Hobi. Eğlence. Hoşça vakit geçirmek için yapılan şey. Gönül eğlence. Oyun.

Hurries : Telaş. Aceleye getirmek. Acele. Sıkıştırmak. İvmek. Acele ettirmek. Hız vermek. Hızlandırmak. Çabuk olmak.

Specialisation : (biyoloji terimi) spesifik bir işlev amacıyla vücudun belli bir parçasının yapısal adaptasyonu. Özelleşme. Ülkelerin, bireylerin veya örgütlerin üretime yönelik çabalarını, yeteneklerini ve bilgilerini çok sayıda alandan ziyade sınırlı bir alanda yoğunlaştırarak verimliliklerini artırması. Spesifik eylem. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir şeyi belli bir amaca uygun hale getirme. İhtisas. Tek bir alanda çalışma (birçok alan veya iş yerine). Tek bir iş yapma (birçok alan veya iş yerine). Teklik.

 

Metiers : Meşguliyet. İş.

Pursuit : Kovalama. İş. Hukuk, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gerçekleştirmeye çalışma. Takip. Araştırma. Peşinde olma. Peşine düşme. Meşgale. Devingen filmlerde, özellikle serüven, kovboy, güldürü filmlerinde sık sık başvurulan, bir kimsenin yakalanması için izlenmesine dayanan yol.

Career synonyms : professional life, line of work, onward motion, advancement, harnessed, coursed, sped, vocations, ism, licks, callings, advance, celerities, crackjack, progression, professionals, expeditiousness, speeds, quickness, pro, specialty, momentum, careering, promptitude, exertions, dispatch, line of business, clips, rapidity, the profession, job, professional, leg.

Career zıt anlamlı kelimeler, Career kelime anlamı

Retreat : Dinlenmek için çekilmek. Çekilme. İnziva köşesi. Geri adım atmak. Sığınak. Ricat. Yeniden işlemek. Geri çekilmek. Ricat etmek. Gerileme.

Stay in place : Yerinde kalmak.

Career ingilizce tanımı, definition of Career

Career kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A race course: the ground run over. To move or run rapidly.