Cares türkçesi Cares nedir

Cares ile ilgili cümleler

English: Ali cares about his health.
Turkish: Ali sağlığına önem gösterir.

English: Ali cares a lot about the way he looks.
Turkish: Ali görünüş biçimini çok önemsiyor.

English: Ali cares a lot about his reputation.
Turkish: Ali ününü çok önemser.

English: Ali cares for you very much.
Turkish: Ali seni çok seviyor.

English: Ali cares about you.
Turkish: Ali seni umursuyor.

Cares ingilizcede ne demek, Cares nerede nasıl kullanılır?

Cares for : Sevmek. İlgilenmek. Çocuk büyütmek. Bakımını üstlenmek. Sevmek (birini veya bir şeyi). Çocuk yetiştirmek. Bakmak. İlgilenen. Hoşlanmak. - hakkında endişelenen.

Throw cares to the wind : Endişe etmeyi bırakmak. Endişelerinden vazgeçerek gamsız tasasız olmak. Endişeyi rüzgara bırakmak.

No one cares : Hiç kimse için önemli değil. Kimse önemsemiyor.

Who cares : Kim takar. Çok da tın. Kimin umurunda. Kimi bağlar. Bana ne. Boşver. Çok da umurumdaydı. Kime ne.

Caress : Sıvazlamak. Öpmek. Okşamak. Kucaklamak. Okşayış. Öpme. Okşama. Sevmek. Kucaklama.

Scares : Ödünü koparmak. Ürkütmek. Korkmak. Korkutmak. Ürkmek.

 

Caressing : Okşayış. Tatlı. Şefkatli. Okşama. Sevecen.

Medicares : Tıbbi bakım sigortası. Abd yaşlılar için devlet sağlık sigortası.

Caresser : Okşayıp kucaklayan kimse. Nazikça okşayan kimse.

Caressed : Kucaklamak. Öpmek. Okşamak. Sevmek.

İngilizce Cares Türkçe anlamı, Cares eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cares ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Care : İstemek. Sorumluluk. Kaygı. İlgi. Koruma.

Be worried : Düşünmek. Kukumav gibi düşünüp kurmak. Sıkıntısı olmak. Sıkıntıda olmak. Endişeli olmak.

Caresses : Okşama. Kucaklamak. Kucaklama. Öpmek. Sıvazlamak. Okşamak. Okşayış. Öpme.

Come to terms with : Kabul etmek. Mutabık kalmak. Uzlaşmak. İle uğraşmak. Anlaşmak. Boyun eğmek. İle anlaşmak. (durumunu vb) kabullenmek. Kabul etmek (durumu).

Take care : Sevgiyle kalın. Dikkat göstermek. Dikkat etmek. Gayret etmek. İhmal etmemek. Gözetmek. Dikkatli olmak. Sevgiyle kal.

Concern oneself : Meşgul olmak. Bakmak. Dert edinmek. Karışmak.

Incubation : Kuluçka dönemi. Kuluçka işlemi. İnkübasyon. Hastalık etkeninin vücuda girişiyle hastalık belirtilerinin meydana çıkışı arasında patojen mikroorganizmanın vücutta gelişimi. mikroorganizmaların besi yerlerinde üretilmesi canlı doku parçasının besi yerinde geliştirilmesi. Kuluçka. Kuluçkaya yatma. Civciv çıkarma. Enkübasyon. Hastalık etkeninin vücuda girişiyle hastalık belirtilerinin meydana çıkışı arasında patojen mikroorganizmanın vücutta gelişimi. mikropların kültür ortamında gelişmesi. canlı doku parçasının kültür ortamında geliştirilmesi. bir kuş embriyosunun, yumurta içerisinde belli bir sıcaklıkta ve belli bir sürede gelişme dönemi.

 

First aid : Sıhhi imdat. İlkyardım. İlk yardım.

Affect : Yaşamak ( de). Tutmak. Numarası yapmak. Gibi davranmak. Etki etmek. Poz yapmak. Duygulandırmak. Taslamak. Dokunmak.

Give heed to : Dikkatli olmak. Dikkat etmek. Kulak asmak.

Cares synonyms : tender loving care, nurturance, haircare, personal care, pet sitting, be attracted, approve, belove, heeds, be keen on, accentuates, make much of, feel uneasy about something, cherish, nursing, nibble at, take interest in, applauds, carking, concern, be fond of, tree surgery, be concerned about, fret, give importance to, work, appreciates, hair care, disconcert, be in love with, be taken with, cared, faith healing.

Cares zıt anlamlı kelimeler, Cares kelime anlamı

Disorganise : Karmakarışık etmek. Tertipsizleştirmek (disorganize olarak da yazılır). (britanya ingilizcesi) düzensizleştirmek. Karıştırmak. Düzenini bozmak. Altüst etmek. Dağınık hale getirmek.

Disorganize : Karıştırmak. Altüst etmek. Karmakarışık etmek. Düzenini bozmak.

Injudiciousness : Boşboğazlık. Mantıksızlık. Patavatsızlık. Tedbirsizlik. Düşüncesizlik. Zayıf muhakeme. Akıl edememe. Gevezelik.