Cares for türkçesi Cares for nedir

Cares for ile ilgili cümleler

English: He cares for nobody but himself.
Turkish: O, kendisinden başka kimseyi umursamaz.

English: I care for no man on earth, and no man on earth cares for me.
Turkish: Yeryüzünden hiçbir erkekle ilgilenmiyorum ve yeryüzünden hiçbir erkek de benimle ilgilenmiyor.

English: Nobody cares for me.
Turkish: Kimse beni umursamıyor.

English: He really cares for his parents.
Turkish: O gerçekten anne ve babası ile ilgileniyor.

English: Ali cares for you very much.
Turkish: Ali seni çok seviyor.

Cares for ingilizcede ne demek, Cares for nerede nasıl kullanılır?

Cares : Merak etmek. Özen göstermek. Beğenmek. İlgilenmek. Hevesli olmak. Sevmek. Kafaya takmak. Endişelenmek. Hoşlanmak. Umurumda olmak.

For : -e rağmen. Çünkü. Şerefine. -den dolayı. Uğruna. İçin. -e. Bir takımyıldızın adı. Namına. Yüzünden.

Caress : Okşayış. Okşama. Sevmek. Sıvazlamak. Kucaklamak. Öpme. Öpmek. Kucaklama. Okşamak.

Caressed : Sevmek. Okşamak. Kucaklamak. Öpmek.

Caresser : Nazikça okşayan kimse. Okşayıp kucaklayan kimse.

Caressers : Nazikça okşayan kimse. Okşayıp kucaklayan kimse.

 

İngilizce Cares for Türkçe anlamı, Cares for eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cares for ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Be interested in : İle ilgilenmek. İlgisi olmak. İlgi göstermek. Alakadar olmak. İlgi duymak. İlgili olmak. Alaka duymak. -e meraklı olmak. -e ilgi duymak.

Cherish : Yaşatmak (kalbinde). Değerli tutmak. Değer vermek. Sevgi ile muamele etmek. Şefkat göstermek. Bağrına basmak. Gütmek. Sevgiyle anmak. Üzerine titremek. Kuşsütü ile beslemek.

Asks : Talep etmek. Rica etmek. Aranmak. Hak etmek. İstirham etmek. Sormak. Dilemek. Çağırmak. Kaşınmak.

Ask for it : Kendi kaşınmak. Çanak tutmak. Bunu sen istedin. Belasını aramak. Hak etmek. Aranmak.

Come to terms with : Mutabık kalmak. Kabul etmek (durumu). İle anlaşmak. Hesaplaşmak. Anlaşmak. İle uğraşmak. Kabul etmek. Güçlükle kabul etmek (sevmediği bir şeyi). Kabullenmek. Anlaşmaya varmak.

Adjuring : Yalvara yakara istemek. Yalvarmak. Rica etmek. Yeminle istemek.

Defensive : Savunma amaçlı. Savunmaya yarayan. Koruyucu. Müdafaa eden. Savunucu. Savunmalı. Koruyuculu. Savunma. Savunmaya geçen (hedef alındığını zannederek).

Concerned : Alakalı. Alakadar. Meşgul. İlgili. İlişkili. Kaygılı. Endişeli.

Bear on : İlgilendirmek. İle ilgisi olmak. İlişki kurmak. Etkisi olmak. Ateş etmek. Topa tutmak. İlgili olmak. Bağlantısı olmak. İlgisi olmak.

Cares for synonyms : care for, fencible, be fond of, look after, attend to, be in charge, shielder, beholds, fonding, bring up, phil, cast a glance, turned on, be partial to, defensor, concerning, adjure, belove, took care, fencibles, ask for trouble, ministering, be taken with, be pleased with, affectionate, ask, be in love with, phile, basked, protecting, coo, gardant, shelterer.