Carnal türkçesi Carnal nedir

Carnal ingilizcede ne demek, Carnal nerede nasıl kullanılır?

Carnal desire : Cinsel arzular. Cinsel zevkler arzusu.

Carnal desires : Cinsel zevkler arzusu. Cinsel arzular.

Carnal knowledge : Cinsel temas. Cinsel birleşme. Cinsel ilişki (hukuk terimi). Dünyevi bilgi. Cinsel ilişki. Cinsi münasebet. Cinsel münasebet.

Carnal pleasures : Cinsel zevkler. Şehvet hazzı.

Carnalities : Şehvet.

Encarnalize : Cismanileştirmek. Şehvanileştirmek.

Carnallite : Sulu magnezyum ve potasyum klorür. Karnalit. Açık renkli sulu potasyum ve magnezyum klorit.

Carnac : Fil sürücüsü. Fil seyisi.

Carnality : Şehvet.

Carnage : Kıyım. Katliam. Kırım. Kan dökme.

İngilizce Carnal Türkçe anlamı, Carnal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Carnal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Terrestrial : Karaya ait. Dünya veya karayla ilgili. Saçma. Dünyada var olan şey. Yersel. Karasal. Dünyaya ait. Dünya ile ilgili.

Fleshlier : Şehvetli.

Earthiest : Topraklı. Toprağa benzer. Maddi. Toprağımsı. İncelikten yoksun. Bedensel zevklerle ilgili. Topraksı. Kaba.

Fleshliest : Şehvetli.

Corporal : Maddi. Onbaşı. Bedeni. Gövdesel. Vücuda ait. Cismen.

 

Worldly : Maddi. Maddeci. Pişkin. Maddecilik. Dünya zevklerine düşkün.

Sex : Sevişme. Cinsiyetini belirlemek. Cinsel ilişki. Cins. Cinsellik. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Seks. Dişi ile erkeği birbirinden ayrımlı kılan fiziksel özellikler. Erkek veya dişi olma durumu, eşey.

Brutish : Yabani. Hayvan gibi. Hayvani. Hayvanca. Hayvanlaşmış. Pek kaba. Kaba. Hayvanlara yakışır.

Physical : Maddi. Mevcut. Fiziki. Maddesel. Bedeni. Fiziksel. Somut. Muayene.

Carnal synonyms : gestic, earthy, fleshly, corporeal, terrestrially, gesticical, planetary, telluric, laically, sensual, earthlier, lustful, raunchy, earthliest, gamic, mundane, earthborn, secular, earthier, bodily, venereal, animal, worldlier, sexual, earthly, seculars, earth born, generical, laic, material, terrestrious, corporals, worldliest.

Carnal zıt anlamlı kelimeler, Carnal kelime anlamı

Mental : Akli. An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin. Akıl hastası. Akıl. Zihinsel. çene bölgesi. Zihinsel. Ansal. Ruhsal. Zeka. Fikri.

Carnal ingilizce tanımı, definition of Carnal

Carnal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Sensual. Human or worldly as opposed to spiritual. Animal. Fleshly. Of or pertaining to the body or its appetites. Given to sensual indulgence. Lustful.