Cartelism türkçesi Cartelism nedir

  • Kartelizm.
  • Ekonomik monopol oluşumu.
  • Ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşme politikası.

Cartelism ingilizcede ne demek, Cartelism nerede nasıl kullanılır?

Cartelisation : Kartel olma (ayrıca cartelization). Ekonomik monopol oluşumu. Kartelizasyon. Kartelleşme. Kartel yaratma.

Cartelise : Kartel olmak. Kartel oluşturmak. Bir kartelin kontrolü altına almak (ayrıca cartelize). Kartelleşmek. Bir kartel oluşturmak.

Cartelist : Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşme politikası, ekonomik monopol oluşumu) savunucusu.

Cartelistic : Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşme politikası, ekonomik monopol oluşumu) veya kartelizm savunuculuğu ile karakterize.

Decartelisation : Kartelleri kaldırma. Bir kartelin yürürlükten kaldırılması. Kartelin bozulması (ayrıca decartelization).

Decartelise : Bir karteli yürürlükten kaldırmak. İşletme tröstünü kaldırmak (ayrıca decartelize). Kartelleri kaldırmak.

Conventional cartel : Kartel. Azel piyasasında, aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek karlarını artırmak amacıyla ayrı ayrı hukuki varlıklarını koruyarak ne kadar mal üretileceğini, malın hangi birim fiyattan satılacağını ve elde edilecek karın nasıl paylaşılacağını belirleyerek oluşturdukları tekelci güç.

 

Price cartel : Fiyat karteli. Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, malın fiyatının belirlenmesi konusunda yazılı ya da sözlü olarak örtük biçimde anlaşmaları. krş. faiz karteli, kartel, fiyat paralelliği, petrol dışsatımcısı ülkeler örgütü.

Obligatory cartel : Zorunlu kartel. Üretimde etkinliği artırmak amacıyla büyük bunalım sonrasında gelişmiş ülkelerde yasalarla oluşturulan karteller.

Decartelization : Bir kartelin yürürlükten kaldırılması. Kartelleri kaldırma. Kartelin bozulması (ayrıca decartelisation).

İngilizce Cartelism Türkçe anlamı, Cartelism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cartelism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cartelisation : Kartelizasyon. Kartel olma (ayrıca cartelization). Kartelleşme. Kartel yaratma.

Practice : Alıştırma. Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi. öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri ilke ve yasaların derslik içinde ya da dışında doğrulanması için yapılan çalışmalar. öğretmen adaylarının çevrelerindeki okullara giderek türlü öğretim yöntem ve tekniklerini belli bir programa göre kullanmaları. Alıştırma yapmak. Kuramı olan bir şeyi, düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi. Dolap çevirmek. Denence(li). Egzersiz. Uygulmak. Uygulama. Pratik.

Pattern : Gidişat. Gidiş. Seyir. Kopyasını çıkarmak. -e uydurmak. Şablon. Desen. Örüntü. Önörgü. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır.

Cartellization : Kartel yaratma.