Case sensitive türkçesi Case sensitive nedir

 • Büyük'-küçük duyarlı.
 • Büyük veya küçük harf duyarlı.
 • Büyük küçük harf duyarlı.
 • Büyük-küçük harfe duyarlı.
 • Büyük veya küçük harfe duyarlı.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Büyük veya küçük eşleştir.
 • Büyük ve küçük harfe duyarlı.
 • Büyük küçük harfe duyarlı.
 • Büyük-küçük duyarlı.
 • Büyük ve küçük harfler arasındaki farka duyarlı.

Case sensitive ile ilgili cümleler

English: Variable names in C are case sensitive.
Turkish: C'deki değişken isimler büyük küçük harfe duyarlıdır.

Case sensitive ingilizcede ne demek, Case sensitive nerede nasıl kullanılır?

Case : Eğitim, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kap. Ciltlemek. Yerine koymak (kasa veya kılıf vb). Kılıf. Alıcıların korunmasını ve taşınmasını sağlayan çeşitli biçim ve boydaki kutular. Kasa. Husus. Dava. Tuhaf tip.

Sensitive : Duygulu. Çabuk etkilenen. Hassas. Duyarlı. Duygun. Film, mercek, ışıkölçer, vb. gereç ve aygıtların, kendilerine özgü işlerde iyi sonuç verebilecek nitelikte olduğunu anlatır genel terim. Hassas kimse. Hassas, duygulu, uyarıları alacak yetenekte. Sensitive. Alıngan.

Case study : Örnek olay.

Case analysis : Durum veya olay analizi. Öğrenme amaçlı yapılan analiz. Bir askeri operasyonun test edilmesi ve değerlendirilmesi.

 

Case and end punctuation : Büyük veya küçük harf ve noktalama.

Case bearing clothes moth : Eklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (ınsecta) sınıfının, pul kanatlılar (lepidoptera) takımından, dar ve kenarları saçak gibi tüylü kanatlı, tırtılları kürk ve kumaş yiyen bir tür. Kürk güvesi.

İngilizce Case sensitive Türkçe anlamı, Case sensitive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Case sensitive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absolute loader : Mutlak yükleyici. Salt yükleyici.

Access key : Erişim anahtarı. Erişim tuşu. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Abbreviate : Özetlemek. Kısaltmak. İhtisar etmek. Kırpmak. Sadeleştirmek.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırma tuşu. Hızlandırıcı tuş. Kısayol tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control : Erişim kontrolü. Erişim denetimi. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim denetim.

Acception : Benimseme. Onaylama. Kabul edilmiş anlam. Kabul.

Case sensitive synonyms : access mechanism, abort, abort sequence, access control entry, abnormal end, ac adapter.