Catalogist türkçesi Catalogist nedir

  • Ayrıntılı bir liste yapan kimse.
  • Kataloglayan kimse.
  • Katalogçu.

Catalogist ingilizcede ne demek, Catalogist nerede nasıl kullanılır?

Catalogic : Bir kataloğa ait yada bir kataloğla alakalı.

Catalogic number : Bir madde veya eşyanın numarası. Depolama tesisinde bir ekipmana verilen numara.

Cataloging : Kataloglama. Katalog yapma.

Cataloging and classification : Kataloglama. Kitaplıktaki gereçlerin tümünü, arandığında bulunması ve ne olduğunun bilinmesi amacıyla, belli bir sıraya göre yer numarası, kaynakçasal kimliği ve konusuyle birlikte kitap, defter, kağıt demeti ya da fişe işleme. kitaplık dermesinde yer alan her türlü gerecin kaynakçasal kimliğinin belirli bir kural gereğince saptanması.

Catalogize : Kataloklamak. Kataloğa almak. Bir kataloğa yerleştirmek veya sokmak. Katakoglamak. Kaydetmek.

Alphabetico direct catalog : Düz katalog. Konu başlıklarını olağan dil düzeni içinde, abecesel sırayla veren katalog. (örneğin: katalog-konu yerine, konu kataloğu gibi.).

Catalog number : Katalog numarası. Bir katalogda listelenmiş ürün için madde numarası.

Centralized cataloging : Kitapların, bir merkezde kataloglanması işlemi. Merkezi katologlama.

Alphabetic catalog : Abecesel katalog. Yazar, kitap adı, çeviren, resimleyen vb. için çıkarılan fişlerin abece sırasıyle düzenlenmesiyle oluşan katalog.

 

Author catalog : Yazar adlarına göre çıkarılan fişlerin ya da temel fişlerin abecesel düzende sıralanmalarıyle oluşan katalog, bk. yazar fişi, temel fiş. Yazar kataloğu.

İngilizce Catalogist Türkçe anlamı, Catalogist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Catalogist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cataloguer : Katalogcu.

Biologist : Biyoloji bilgini. Biyolog. Yaşambilimci. Dirimbilimci. Biyolojist.

Catalogers : Katalogcular.

Cataloguers : Katalogcular.

Cataloger : Katalogcu.

Reasoner : Mantıklı düşünen kimse.

Catalogist synonyms : life scientist, ratiocinator.