Cattle türkçesi Cattle nedir

 • Büyükbaş hayvan.
 • Sığır.
 • Sığır ve davarlar.
 • Öküz.
 • Sığırlar.
 • Memeliler (mammalia) sınıfının, toynaklılar (ungulata) üst takımının, çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia) alt takımından, mideleri dört odalı, ayaklarında daima üç parmak bulunan, üst kesici dişleri bulunmayan bir üst familya. boynuzlugiller (bovidae), geyikgiller (cervidae) ve zürafagiller (giraffidae) olmak üzere 3 familyası vardır.
 • Biyoloji alanında kullanılır.
 • Davar.
 • Mal.
 • Büyükbaş.
 • İnsanlar.

Cattle ile ilgili cümleler

English: Gods may do what cattle may not.
Turkish: Jüpiter'e serbest olanın öküze de serbest olması gerekmez.

English: Because of the famine, the cattle starved to death.
Turkish: Kıtlıktan dolayı sığırlar açlıktan öldü.

English: Ali and his family sold 20 head of cattle earlier this week.
Turkish: Ali ve ailesi bu haftanın başlarında 20 baş sığır sattı.

English: A cowboy is driving cattle to the pasture.
Turkish: Bir kovboy sığırları otlağa götürüyor.

English: He breeds cattle and horses.
Turkish: O, sığır ve atları besler.

Cattle ingilizcede ne demek, Cattle nerede nasıl kullanılır?

Cattle breeding : Sığır yetiştiriciliği. Besicilik. Hayvan yetiştirme.

Cattle car : Sığır vagonu.

 

Cattle clipping : Sığır kırkımı.

Cattle dealer : Celep.

Cattle egret : Öküz balıkçıl. Kuşlar (aves) sınıfının, leyleksiler (ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (ardeidae) familyasından, 51 cm kadar uzunlukta, genellikle çayırlarda otlayan sığırlar arasında dolaşan, diğer balıkçıllarla koloni halinde kuluçkaya yatan, anadolu'nun güney kesimlerinde yaşayan yerli ve göçmen bir tür. öküz balıkçılı. Öküz balıkçılı. Sığır balıkçılı.

Cattle pen : Sığırlar için ahır. Sığır ahırı.

Cattle plague : Sığır vebası.

Cattle lungworm : En çok 80 mm. uzunluğunda olup, sığırların soluk borularına yerleşen ve arakonakçısız bulaşan akciğer kıl kurdu. (yurdumuzda görülür. geyiklerde de yaşar.). İplicik.

Cattle louse : Sığır biti. 3 mm. boyunda olup, konakçı gövdenin tüylü bölgelerine yerleşen ve sığırlarımızda çok sık rastlanan sokucu bit.

Cattle grid : Sığır engeli.

İngilizce Cattle Türkçe anlamı, Cattle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cattle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Louts : Zonta. Hantal tip. Kaba adam. Balta. Eşeklik. Hoyratlık. Ayı tip. Hödük. Kaba.

Red poll : İspinoz kuşu.

Buffaloed : Camız. Gözdağı vermek. Bizon. Dombay. İnanda. Karasığır. Bufalo. Manda.

 

Sheep : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kuzu. Evcil koyun. Geviş getirenlerin ovinae alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. Ezik kimse. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, tıknaz, sağlam yapılı, eti, derisi ve kılı için yetiştirilen, bütün dünyaya yayılmış bir tür. koyun. Koyun gibi tip. Koyun. Süklüm püklüm tip.

Human beings : İnsanoğlu. Memeliler (mammalia) sınıfının, insansılar (anthropoidea) alt takımından, az tüylü olup iki ayakları üzerinde yürüyen, pek çok ırkları olan, mevcut canlıların içinde en akıllı olan türe sahip bir familya. İnsangiller.

Milch cow : Sağmal inek. Süt sığırı. Süt ineği.

Humanity : Beşerperestlik. İnsan. Kişilik. İnsanlık. Merhamet. İnsanlık alemi. Beşer. İnsanperestlik. Hümanizm.

Dork : Popüler olmayan. Ezik tip. Gözde olmayan kimse. Mankafa. Serinkanlı olmayan. Penis. Denyo. Salak. Odun.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Milker : Süt sağan kimse. Sağma makinesi. Sağmal. Sağmal inek. Süt sağma makinesi. Sağımcı. Süt sığırı. Sütü sağan kişi. Süt sağım işlemini gerçekleştiren kişi.

Cattle synonyms : devon, genus bos, boeuf, moo cow, bos taurus, stirk, abambulacral area, chose, commodity, welsh, men and women, acacia, abductor muscle, ox, airhead, hominidae, dairy cow, bullocks, abiotic factor, lout, choses, a protein, people, goat, buffalo, oafs, a cell, abo blood groups system, mankind, africander, peopling, kines, sapiens.

Cattle ingilizce tanımı, definition of Cattle

Cattle kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Sometimes, also, including all domestic quadrupeds, as sheep, goats, horses, mules, asses, and swine. Quadrupeds of the Bovine family.