Cavus türkçesi Cavus nedir

  • Oyukluk, çukurluk, boşluk.
  • Kavus.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Cavus ingilizcede ne demek, Cavus nerede nasıl kullanılır?

Concavus : İçbükey. Konkavus.

Equinocavus : Ayaktaki şekil bozukluğu. Ekinokavus. Ekuinokavus.

Cavum : Boşluk, boş yer, kovuk, oyuk, çukur. Satır başı boşluğu. Delik. Boşluk oyuk. Kavum.

Cavum abdominis : Diyaframadan leğen boşluğunun girişine, linea terminalis’e kadar devam eden boşluk, kavum abdominis. Karın boşluğu. Kavum abdominis.

Cavum articulare : Kavum artikulare. Eklem boşluğu. Eklem kapsülasıyla çevrili ve içinde eklem sıvısının bulunduğu boşluk, kavum artikulare.

Cavum epidurale : Dura mater spinalis’i omurların canalis vertebralis’e bakan iç yüzlerini sıkıca örten periosteum’dan ayıran dar aralık. Kavum epidurale.

Cavum oris proprium : Ağız boşluğunun diş kemerlerinin içinde kalan bölümü, kavum oris proprium. Gerçek ağız boşluğu. Kavum oris propriyum.

Cavum oris : Kavum oris. Ağız boşluğu.

Cavum cranii : Kavum krani. Kafatası boşluğu. İçerisinde beyin, beyincik ve hipofiz bezi gibi yapıları taşıyan, kafatası kemikleri tarafından oluşturulmuş boşluk, beyin boşluğu, kavum krani.

Cavum pelvis : Leğen boşluğu. Kavum pelvis. Üstte kuyruk sokumu kemiğiyle 2- kuyruk omurları, iki yandan ilye kemiği, alttan çatı kemiği ve oturak kemiğiyle sınırlandırılan boşluk, pelvis boşluğu, kavum pelvis.

 

İngilizce Cavus Türkçe anlamı, Cavus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cavus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Callus : Organize olmamış, farklılaşmamış bitki hücrelerinin çoğalmış kütlesi. Cal. Kırığın kaynamasına yardımcı olan madde. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kallus. Zarar görmüş bitki yüzeyleri üzerinde şekillenen sert doku. kırık kemik uçları çevresinde ve arasında oluşan kaynamayı sağlayıcı yeni kemik dokusu. Nasır. kırık kemik uçları arasında oluşan ve kaynaşmayı sağlayarak tamire yardımcı olan yeni tamir dokusu. Keçeleşmek. Kalus. Nasırlaşmak.

Callosity : Kalozite. Nasır. Nasır tutma. Hissizlik. Nasırlaşma.

Corn : Tane. Buğday (ing.). Mısır. Buğday. Ekin. Nasır. Tahıl tanesi. Yulaf (irlan., ıskoç.). Mısır viskisi. Tuzlamak.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Cavus synonyms : fungal infection, a clay, abdominal ovariectomy, a band, a c syndrom, abattoir, abdominal distention, abdomen, abdominal palpation, mycosis, abaxial.