Cdna nedir, Cdna ne demek

Cdna; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: tamamlayıcı DNA].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Tamamlayıcı DNA.

Teknik terim anlamı:

Tamamlayıcı DNA.

Cdna anlamı, kısaca tanımı

Cdna klonu : MRNA da kaydı yapılmış tamamlayıcı DNA klonu

Tamamlayıcı dna : Revers transkriptaz enzimi ile in vitro olarak sentezlenen RNA'yı tamamlayan tek iplikten oluşan DNA. Komplementer DNA. Genellikle revers transkriptaz enzimiyle in vitro olarak sentezlenen RNA’yı tamamlayan tek iplikten oluşan DNA, cDNA, komplementer DNA. Genellikle belirli bir mRNA’nın kalıp olarak kullanılması ve ters trankriptaz enzimi aracılığıyla sentezlenen, klonlama veya PCR ile çoğaltılan DNA, cDNA.

Tamamlayıcı : DNA çift ipliğinin ayrılarak her birinden yeniden çift iplikli DNA oluşması için tamamlayıcı nükleotitlerin bu ipliklere bağlanması. Bir reaksiyonun olabilmesi için enzimle substratın anahtar kilit ilişkisi gibi iki molekülün birbirini bütünlemesi. Komplementer. [Bakınız: tamlayan].

Tamam : Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Evet. Eksiksiz. Tamamlanmış, bitmiş. Yanlış ve yalan olmayan, doğru.

Tama : Cehennem.

Dna : [Bakınız: deoksiribonükleik asit]. Deoksiribonükleik asit.

Diğer dillerde Cdna anlamı nedir?

İngilizce'de Cdna ne demek ? : complementary dna, cdna