Cebirsel ifade nedir, Cebirsel ifade ne demek

Cebirsel ifade; bir matematik terimidir.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Cebirsel simgeleri ve işlemleri içeren ifadeler, denklemler, fonksiyonlar.

İngilizce'de Cebirsel ifade ne demek? Cebirsel ifade ingilizcesi nedir?:

algebraic expression

Cebirsel ifade hakkında bilgiler

Yukarıdaki ifadenin eşitliğinin y olduğunu varsayalım. Bu durumda.

Cebirsel ifade anlamı, tanımı:

Cebirsel : Cebirle ilgili.

Cebir : Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu. Zor, zorlayış.

İfade : Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Anlatım. Deyiş, söyleyiş.

Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Cebirsel deyim : Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde, bunlara bağlı bir büyüklük ölçüsünü çıkarmak için gerekli işlemleri gösteren ve birbirine cebirsel işaretlerle bağlanan harf ve sayılar bütünü, cebirsel formül, cebirsel ifade.