Cecotomy türkçesi Cecotomy nedir

  • Çekotomi.

Cecotomy ingilizcede ne demek, Cecotomy nerede nasıl kullanılır?

Cecotropes : Kaprofaji. Dışkı yeme.

Cecopexy : Çekopeksi.

Cecostomy : Çekostomi. Karın duvarından çekum'a geçit açma.

Icecold : Buz gibi. Buz kadar soğuk.

Racecourse : Koşu yolu. Parkur. Hipodrom. Yarışlık. Parkur (at yarışı). Koşu parkuru. Yarış pisti.

Racecourses : Hipodrom. Parkur (at yarışı). Yarış pisti. Koşu parkuru. Koşu yolu. Yarışlık. Parkur.

İngilizce Cecotomy Türkçe anlamı, Cecotomy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cecotomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Efficiency : Verimlilik. Rasyonellik. Etkililik. Birim ham özdek başına elde edilen ürünün % olarak gösterilmesi. Etkinlik. İşgüzarlık. Verim. Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadi etkinlik, teknik etkinlik. Tesir. Bir iş başarma ya da amaç gerçekleştirme güç ve olanağı.

Economic system : Ekonomik jüye. Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tüketim, bölüşüm kararlarında benimsenen kurallar bütünü. krş. kapitalist sistem, komünist sistem, karma sistem. İktisadi sistem. Ekonomik sistem.

Market economy : Piyasa ekonomisi. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin yapıldığı piyasa. neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine tamamen fayda ve kar ençoklaştırması amaçlayan davranışlar doğrultusunda oluştuğu iktisadi sistem. krş. güdümlü ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, karma ekonomi. Pazar ekonomisi.

 

Mixed economy : Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. Coğrafya, iktisat alanlarında kullanılır. Piyasa başarısızlıklarının yaşandığı özel durumlarda hükümetin iktisadi etkinliklerin işleyişine müdahale ettiği piyasa ekonomisi türü. krş. güdümlü ekonomi, piyasa ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi. Karma ekonomi.

Black economy : Vergi ödenmeyen yasadışı yeraltı ekonomisi. Kara para. Yeraltı ekonomisi. Kara ekonomi. Kayıtdışılık. Kayıt dışı ekonomi.

Sector : Bölüm. Dilim. Bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Kesim. Sektör. Bir ekonomide üretim, mülkiyet yapısı, kayıt altına alınma gibi ölçütler dikkate alınarak benzer özelliklere göre sınıflandırılan bölümlerin her biri. Sektörlerine ayırmak. Mıntıka. İşkolu. Bölge.

Private enterprise : Hür teşebbüs. Özel girişim. Özel teşebbüs. Yönetimde ve anamalda devletin katkısı ve yeri olmaksızın bütünüyle kişi olanak ve yönetimine bağlı ekonomik kuruluşlar. Özel teşebbüs yatırımı. Ekon. Özel girişimci. Kamu kesimi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan girişim. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Hususi teşebbüs.

 

Free enterprise : Serbest girişim. Hür teşebbüs. Serbest teşebbüs. Özel girişim.

State capitalism : Özel kesimde olduğu gibi devletin üretim araçları mülkiyetine sahip olup piyasa koşullarında iktisadi etkinlikte bulunması. Devlet kapitalizmi.

Scheme : Dalavere. Şema. Dolap. Komplo. Joba. Dolap çevirmek. Entrika düzenlemek. Tasarı. Proje. Entrika.

Cecotomy synonyms : non market economy, laissez faire economy, state socialism, system, industrialism.

Cecotomy zıt anlamlı kelimeler, Cecotomy kelime anlamı

Market economy : Piyasa ekonomisi. Pazar ekonomisi. Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın değişiminin yapıldığı piyasa. neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine tamamen fayda ve kar ençoklaştırması amaçlayan davranışlar doğrultusunda oluştuğu iktisadi sistem. krş. güdümlü ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, karma ekonomi.

Inefficiency : Etkili olmama. Etkisizlik. İşe yaramama. Sonuç vermeme. Faydasızlık. Verimsizlik. Yetersizlik.

Cecotomy antonyms : non market economy.