Cenk nedir, Cenk ne demek

Cenk; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Cenk" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Her dakikam bir ayrı cenk ile geçiyor." - Y. K. Karaosmanoğlu
  • "Kale burçlarında cenge çağrı davulları vuruldu." - N. Araz

Yerel Türkçe anlamı:

Tek avucun aldığı kadar şey.

Cenk isminin anlamı, Cenk ne demek:

Erkek ismi olarak; Savaş.

Cenk hakkında bilgiler

Savaş veya harp; ülkeler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki büyük gruplar arasında gerçekleşen topyekün silahlı mücadele. Savaşlar genellikle dini, milli, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir. Kullanılan silahlara, amaçlara, taraflara ve gerçekleştiği yerlere göre farklı şekillerde adlandırılır: nükleer savaş, soğuk savaş, iç savaş, dini savaş (cihad, haçlı seferi), dünya savaşı vb. Karşı tarafı yıldırmak, maddi ve manevi zarar vermek için gerçekleştirilen silahsız faaliyetler de genellikle savaş tanımına dahil edilir.

Günümüzde savaşlar Birleşmiş Milletler tarafından bazı temellere ve kurallara dayandırılmıştır. Geçmişte yapılmış olan savaşların aksine günümüzdeki savaşlarda özellikle sivillerin öldürülmesini engellemek, ülke ya da kitleleri yok etmektense onları güçsüz bırakmak güdülmektedir. Ancak buna rağmen günümüzde de trajediler yaşanmaya devam etmektedir. Örneğin, 1990'lı yıllarda Kuzey Afrika'da çıkan iç savaşlarda ve kabile savaşlarında 1 milyonun üzerinde insan ölmüştür. 2003 yılında başlayan Irak Savaşı'nda milyonlarca asker ve sivil hayatını kaybetmiştir.

 

Savaşa belirli bir süre ara vermeye ateşkes, tarafların karşılıklı saldırıları tamamen durdurduğu döneme ise barış dönemi denir. Kimi eleştirmenlere göre yapılmış olan tüm barış antlaşmaları, yapılacak olan diğer savaşlar için bir ara verme, güç toplama niteliği taşımaktadır.

Vikisözlük'te Savaş ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Cenk anlamı, kısaca tanımı:

Mücadele : Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım. Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılmış olan zorlu çaba, savaş.

Savaş : Uğraşma, kavga, mücadele. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal.

Büyük : Üstün niteliği olan. Büyük abdest. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

Cenk etmek : Savaşmak, mücadele etmek.

Cenkçi : Savaşçı, kavgacı.

Cenkçilik : Cenkçi olma durumu.

Cenkleşme : Cenkleşmek işi.

Cenkleşmek : Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek. Savaşmak.

 

Kahramanca : (kahrama'nca) Kahramana yaraşır bir biçimde, kahramancasına, yiğitçe. Kahramana yaraşır.

Çarpışma : Çarpışmak işi, müsademe, sadme. Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma.

Çaba : Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

Uğraş : Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet. Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.

Kavga : Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele. Savaş. Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa.

Çekişme : Çekişmek işi.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Cenk almak : Oksitlenmek, paslanmak. 1.bk. cengeri çıhmak. Kalaysız kapta yemek bozulmak.

Cenk kolayı : Harp usulu

Cenker : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Savaş eri, savaşçı kimse.

Cenkeş olmak : Uyku sersemi olmak.

Cenklenmek : Kalaysız kapta yemek bozulmak.

Cenkürmek : Karşı gelmek, sert cevap vermek.

Diğer dillerde Cenk anlamı nedir?

İngilizce'de Cenk ne demek? : battle, combat, war

Almanca'da Cenk : n. Schlacht, Kampf, Gefecht, Krieg, Streit, Zank, Verfeindung, Zwist, Wortwechsel, Wortgefecht

Rusça'da Cenk : n. сражение (N), война (F), спор (M)