Central türkçesi Central nedir

 • Orta.
 • Merkezde olan.
 • Belli başlı.
 • Kolayca ulaşılan.
 • Merkezsel.
 • Santral memuru.
 • Önde gelen.
 • Merkezi.
 • Baş.
 • Esas.
 • Temel.
 • Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır.
 • Asıl.
 • Uygun.
 • Özeksel.
 • Ana.
 • Telefon santralı.
 • Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca.
 • Telefon santrali.

Central ile ilgili cümleler

English: Austria is a parliamentary republic in central Europe and consists of nine federal states.
Turkish: Avusturya, Orta Avrupa'da parlamenter bir cumhuriyettir ve dokuz federal eyaletten oluşur.

English: Ali wanted to visit Central America.
Turkish: Ali Orta Amerika'yı ziyaret etmek istedi.

English: Envy is the central fact of American life.
Turkish: Kıskançlık, Amerikan yaşamının ana gerçeğidir.

 
 

English: Cities and provinces along the Yangtze River in central China are grappling with the country's worst drought in more than 50 years.
Turkish: Merkezi Çin'de Yangtze nehri boyunca şehirler ve taşra 50 yıldan daha fazla bir süredir ülkenin en kötü kuraklığı ile boğuşuyor.

English: Bush doesn't want to make wars in order to control Central Asian oil.
Turkish: Bush Orta Asya petrolünü kontrol etmek için savaşmak istemiyor.

Central ingilizcede ne demek, Central nerede nasıl kullanılır?

Central africa : Orta afrika cumhuriyeti. Orta afrika'da bulunan ve eskiden fransa'nın kontrolündeyken 1960 yılında bağımsızlığını kazanan kara ile çevrili bir ülke. Afrika'nın coğrafi bir alanı (orta afrika cumhuriyeti, kamerun, çad, kongo, gabon ve kongo demokratik cumhuriyeti'nden oluşur). Orta afrika.

Central african republic : Merkezi afrika cumhuriyeti. Orta afrika'da kara ile çevrili bir ülke. Orta afrika cumhuriyeti.

Central african republic franc : Orta afrika frankı.

Central air conditioning : Soğuk havayı bütün ev boyunca yayan tek bir klima. Merkezi klima.

Central air conditioning system : Hava delikleri ile bütün bir evi veya binayı soğutan büyük klima sistemi. Merkezi iklimlendirme sistemi.

Central america : Orta amerika. Kuzey ve güney amerika'yı birbirine bağlayan toprak kuşağı (honduras, nikaragua, el salvador vs ülkeleri kapsar).

Central american common market : Guatemala, el salvador, honduras, nikaragua ve kosta rika arasında 1960 yılında imzalanıp bir yıl sonra yürürlüğe giren ve 1971 yılında kosta rika’nın, 1978 yılında da nikaragua’nın dışalıma vergi koyması nedeniyle büyük ölçüde zayıflamış olan ortak pazar. Merkezi amerika ortak pazarı. Orta amerika ortak pazarı.

Central anatolian : Orta anadolu.

Central angle : Merkez açı.

Central amaurosis : Santral amoroz.

İngilizce Central Türkçe anlamı, Central eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Central ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Foremost : En öndeki. Gelişmiş. En başta gelen. En önemli olan. Başta gelen. Herşeyden çok. En önemli. En başta ele alınması gereken.

Prominent : Çıkık. Mühim. Göze çarpan. Öne çıkan. Çıkıntılı. Kolayca görünen. Seçkin. Belirgin. Belli.

Basement : Yeraltı katı. Ziri zemin. Yeraltı. Özül. Taban. Zemin kat. Bir yapının, yol düzeyinin altında kalan katı. Bodrum.

Elemental : Saf. Doğa güçleri ile ilgili. Dizginsiz. İlkel. Doğadaki güçlere özgü. Basit. Frenlenmemiş. Başlıca.

Switchboard operator : Santral. Santral operatörü. Santral görevlisi. Santralcı. Telefon operatörü. Telefoncu.

Centrum : Omurun gövde bölgesi. Bir omurun gövdesi. Şehir merkezi. Orta veya merkez. Merkez. Sentrum.

Telephone operator : Telefon operatörü. Telefoncu. Santral görevlisi.

Applicable : Kılgın. Bağıntı kurmak. Yerinde. Yürürlükte bulunmak. İlgili. Geçerli. Uygulanabilir. Uyarlanabilir.

Funneled : Bacası olan. Boru ile gönderilen. Kanalı olan. Bacalı.

Fundamental : Temel ilke. Temelli. Esas kanun. Esasi. Asli. Önemli. En gerekli. Kural.

Central synonyms : of import, bicentric, agreeable to, authentics, centers, midmost, broader, bifocal, backbone, broadest, amenable, centrically, bosoms, front, actual, basilar, acceptable, halfway, baselines, aboriginal, accordant, bosoming, arterial, adaptable, centric, ctrl, essentially, at the head of, important, actually, bow, bases, adjusted.

Central zıt anlamlı kelimeler, Central kelime anlamı

Unimportant : Fındık kabuğunu doldurmaz. Mühim olmayan. Ufak tefek. Önemsiz. Hafif.

Peripheral : Önemsiz. Çevreye ait. Çevresel. İkincil. Yanbirim. Çevrebirimi. Dış kenara ait. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Dış yüzeye ait. Çevrel.

Central ingilizce tanımı, definition of Central

Central kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The central, or one of the central, bones of the carpus or or tarsus. In the tarsus of man it is represented by the navicular. Containing the center. Of or pertaining to the parts near the center. Situated in or near the center or middle. Relating to the center. Equidistant or equally accessible from certain points.