Central anatolian merino sheep türkçesi Central anatolian merino sheep nedir

  • Orta anadolu merinosu.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Alman et merinosu x akkaraman melezlemesi çalışmalarıyla konya harasında elde edilmiş, vücudu beyaz renkli yapağıyla örtülü, erkek ve dişileri genelde boynuzsuz, kuyruğu yağsız ince ve uzun, yapağısı kaliteli ve ince elyaftan oluşan, döl verimi bakımından kök aldığı akkaraman’dan, ikiz doğum oranı ve büyüme bakımından karacabey merinosundan üstün olan türk merinosu, konya merinosu.

Central anatolian merino sheep ingilizcede ne demek, Central anatolian merino sheep nerede nasıl kullanılır?

Central : Santral memuru. Özeksel. Asıl. Önde gelen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Merkezsel. Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Esas. Ana. Merkezi.

Anatolian : Anadolu'ya özgü. Anadolulu. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu. Anadolu dili.

Merino : Merinos yünü. Merinos. Merinos koyunu.

Sheep : Ezik kimse. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (bovidae) familyasından, tıknaz, sağlam yapılı, eti, derisi ve kılı için yetiştirilen, bütün dünyaya yayılmış bir tür. koyun. Kuzu. Koyun. Koyun gibi tip. Davar. Evcil koyun. Geviş getirenlerin ovinae alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. Süklüm püklüm tip.

 

Central anatolian : Orta anadolu.

Medium wool merino sheep : Avustralya’daki merinos ırkını temsil eden, öncelikli olarak yapağı verimi için yetiştirilen, merinosların genel özelliklerini taşıyan koyun ırkı. Avustralya düz yapağı merinosu.

Konya merino sheep : Orta anadolu merinosu. Konya merinosu.

İngilizce Central anatolian merino sheep Türkçe anlamı, Central anatolian merino sheep eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Central anatolian merino sheep ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abattoir : Mezbaha. Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

 

Abaxial : Eksendışı. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdomen : Abdomen. Karın. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Central anatolian merino sheep synonyms : a clay, abamectin, abdominal fat necrosis, a c deformity, konya merino sheep, abdominal pain, a band.