Central european time türkçesi Central european time nedir

  • Orta avrupa saati.

Central european time ingilizcede ne demek, Central european time nerede nasıl kullanılır?

Central : Belli başlı. Telefon santrali. Özeksel. Temel. Orta. Uygun. Merkezsel. Önde gelen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Santral memuru.

European : Avrupa. Avrupa ile ilgili. Frenk. Avrupai. Avrupalı. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Biseksüel.

Time : Zamanlamak. Kere. Yerbilim zamanı. Süre tutmak. Bir çağkuşağındaki katmanlı kayaçların oluş süresi. Müddet. Belirli bir zamana göre ayarlamak. Ayarlamak. Zamanlama yapmak. Kurmak.

Central european : Orta avrupa.

Central european daylight time : Orta avrupa yaz saati. Cedt. Orta avrupa ülkeleri tarafından yılın belli bir bölümü için benimsenmiş olan yerel zaman (genel olarak resmi standart zamanından iki saat ileridedir).

Central european language support : Orta avrupa dil desteği.