Centrum türkçesi Centrum nedir

  • Sentrum.
  • Şehir merkezi.
  • Merkez.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Omurun gövde bölgesi.
  • Orta.
  • Bir omurun gövdesi.
  • Orta veya merkez.

Centrum ingilizcede ne demek, Centrum nerede nasıl kullanılır?

Centrum tendineum : Diyaframanın merkezi olarak yer alan kirişsel kısmı, sentrum tendineum. Sentrum tendineum. Kirişsel merkez.

Centrums : Orta. Şehir merkezi. Orta veya merkez. Merkez. Bir omurun gövdesi.

Chromocentrum : İnterfaz halindeki hücre çekirdeğinde kromatin maddesinin meydana getirdiği yoğun yapı. Kromosentrum.

Epicentrum : Deprem merkezi. Merkez üssü. Can alıcı nokta.

Lymphocentrum : Limfosentrum mediastinale. Lymphonodi mediastinales craniales, medii ve caudales’i oluşturan lenf merkezi. Yutağın gerisinde bulunan ve lymphonodi retropharyngei laterales ile lnn. retropharyngei mediales’ten ibaret olan lenf merkezi. Limfosentrum retrofaringeum. Limfosentrum servikale superfisiyale. Art. humeri’nin önünde lymphonodi cervicales superficiales’i kapsayan lenf merkezi.

 
 

Centrad : Merkeze veya ortaya doğru.

Lymphocentrum ischiadicum : Limfosentrum işyadikum. Lymphocentrum ischiadicum, lymphonodus gluteus ve lymphonodus tuberalis’i içeren leğen boşluğu duvarı lenf yumrusu merkezi.

Centrair : Centrair havalimanı. Japon uluslararası merkezi havalimanı'nın adı. Japonya'nın aichi vilayetinde (nagoya kenti yakınlarında) uluslararası bir havalimanı.

Lymphocentrum popliteum : Limfosentrum popliteum. Lymphonodi poplitei’yi içeren arka ekstremitenin lenf yumrusu merkezi.

Centrai force : Özeksel kuvvet. İki kütle özeğini birleştiren doğru boyunca etkiyen kuvvet.

İngilizce Centrum Türkçe anlamı, Centrum eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Centrum ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Average : Futbol, bilgisayar, coğrafya, ekonomi, fizik, kimya, sosyoloji, voleybol, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ortalama olarak almak. Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç. Deniz yitircesi. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer. Ortalamasını bulmak. Zarar. Aritmetik ortalama. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.

A cells : A hücresi. Alfa hücreleri. Pankreasın langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. a hücreleri. hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) yer alan, içlerinde asidofil granüller taşıyan, boyayı emen, büyüme hormonunu salgılayan bez hücreleri. asidofil hücreler. 3.mayalarda eşeyli üreme sırasında a hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Aardvark : Karınca yiyen. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Yer domuzu. Yerdomuzu. Borudişli.

Center point : Göbek. Orta nokta. Orta bölge. İndiana eyaletinde yerleşim yeri. İowa eyaletinde şehir.

Vertebra : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Omurgayı oluşturan kemiklerin her biri, vertebra. Omurga. Omurgayı oluşturan kemik ya da az çok kıkırdaklı parçaların her biri. yüksek omurgalılarda sentrum denen silindir biçiminde bir gövde ile içinden omuriliğin geçtiği merkezi bir delik bulunan parça. Omur. Fıkra.

Avg : Ort. Orta değer. Ortalama. Average (ortalama).

Abiotic environment : Cansız çevre. Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik ortam.

Centrals : Santral (amerikan ingilizcesi). Telefon santralı. Belli başlı. Asıl. Telefon santrali. Santral memuru. Esas. Merkezsel. Santral memuru (amerikan ingilizcesi).

Centrum synonyms : neural arch, hemal arch, vertebral arch, downtown area, town center, bosoming, a protein, center, arterial, artery, abramis zone, midtown, centrically, aardwolf, downtown, os, bosoms, centre, midtowns, bosomed, abductor muscle, centers, haemal arch, abo blood groups system, central office, centripetal, administrative centre, centric, bone, c, centre point, town, civic center.

Centrum ingilizce tanımı, definition of Centrum

Centrum kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The body, or axis, of a vertebra. [Bakınız: Vertebra].