Chagrin türkçesi Chagrin nedir

 • Üzmek.
 • Gücendirmek.
 • Hayal kırıklığı.
 • İç sıkıntısı.
 • Keder.
 • Ümidini kırmak.
 • Küstürmek.
 • Rezil etmek.
 • Tasalanmak.
 • Üzüntü.
 • Üzülmek.
 • Sıkmak.
 • Gücenmek.
 • Utandırmak.
 • Can sıkmak.
 • Hayal kırıklığına uğratmak.

Chagrin ingilizcede ne demek, Chagrin nerede nasıl kullanılır?

Chagrined : Üzgün. Kırgın.

Chagrining : Tasalanmak. Üzülmek. Utandırmak. Sıkmak. Gücenmek. Can sıkmak. Ümidini kırmak. Üzmek. Rezil etmek. Hayal kırıklığına uğratmak.

Chagrins : Utandırmak. Rezil etmek. Can sıkmak. Hayal kırıklığına uğratmak. Tasalanmak. Üzülmek. Ümidini kırmak. Gücenmek. Üzmek. Sıkmak.

Chagall : Bir soyadı. 20'nci yüzyılın en önemli ressamlarından biri. Marc chagall (1887-1985). Fransa'da yaşamış olan rus bir ressam.

Chagas : Dr. carlos chagas (1879-1933). Sıtmanın tedavisinde ve chagas (şagaz) hastalığının keşfedilmesinde etkili olmuş brezilyalı bir doktor. Bir soyadı.

Chagas cruz disease : Böcek veya hayvan ısırmasının neden olduğu ölümcül potansiyel teşkil eden bir bakteri enfeksiyonu (yüksek ateş ve ödem özellikleri vardır). Chagas-cruz (şagaz-cruz) hastalığı orta ve güney amerika'da rastlanan bir tripanozmoz biçimi.

Cha cha : Hızlı üç adımlı harekete dayalı latin amerika salon dansı stili (mambo dans stilinin versiyonu). Ça ça.

 

Chabbash : Bir soyadı.

Chagoma : Şagoma. Şagom. Chagas hastalığı etkeni taşıyan reduvid böceklerin ısırdığı bölgede oluşan eritrematöz şişkinlik. trypanosoma cruzi’nin deriye giriş yerinde oluşan kırmızımsı nodül.

Marc chagall : (1887-1985) fransa'da yaşamış rus asıllı ressam. 20'nci yüzyılın en büyük ressamlarından biri.

İngilizce Chagrin Türkçe anlamı, Chagrin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chagrin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Contriteness : Tövbekarlık. Vicdan azabı. Pişmanlık. Tövbe.

Affliction : Izdırap. Istırap. Sıkıntı. Üzme. Ağrı. Bela. Dert. Felaket. Acı.

Afflicts : Kaygı vermek. Sarsmak. Başına bela olmak. Eziyet etmek. Sıkıntı vermek. Acı vermek. Istırap vermek.

Disillusions : Düş kırıklığına uğratmak. Yanlış bir düşünceden kurtarmak. Hayal aleminden çıkarmak. Hayalden kurtarmak. Gerçekleri göstermek. Gözünü açmak. Düş kırıklığı. Gözünü açma.

Be troubled : Derdi olmak. Dert sahibi olmak. Merak etmek. Dertlenmek. Derde düşmek.

Disappointment : Düş kırıklığı. Kırgınlık. Sukutu hayal. Hayal kırıklığına neden olan şey. Engelleme. Ümidi boşa çıkma. Hayal kırıklılığı. Düş kırıklığına uğratan şey. Hayal inkisarı.

Disgrace : Rezalet. Yüz karası. Yerin dibine sokmak. Biabır etmek. İtibarsızlaştırmak. Gözden düşme. Ayıp etmek. Kara leke.

Spite : Nispet vermek. Kin gütmek. Sinir etmek. Nispet yapmak. Kin. İnat. Kin beslemek. Garez. Rahatsız etmek.

Humiliate : Gururunu kırmak. Küçük düşürmek. Bozmak. Gururunu incitmek. Çok utandırmak. Burnunu kırmak. Morartmak. Alçaltmak.

 

Disappoint : Düş kırıklığına uğratmak. Umudunu kırmak. Hayal kırıklığı yaşatmak. Altüst etmek. Umudunu boşa çıkarmak. Yüzünü kara çıkarmak. Sözünü tutmamak. Bozmak.

Chagrin synonyms : bug, disobliged, miffed, tediousness, disoblige, confounds, put down, care, ailed, bring under, cark, blues, disobliges, bemoans, let down, bothers, astringing, confounding, attaint, burden with, dismays, importunes, affronted, frustrations, hippest, disappoints, bitches, frustrates, bemoaning, dejections, anxiousness, be disappointed, huffs.

Chagrin ingilizce tanımı, definition of Chagrin

Chagrin kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To be vexed or annoyed. As, he was not a little chagrined. Mortification. Vexation. To excite ill-humor in. Chagrined. To vex. To mortify.