Change in quantity demanded türkçesi Change in quantity demanded nedir

  • İstem miktarındaki değişme.
  • İstemi belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak istem miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle istem eğrisi üzerindeki hareket.
  • İktisat alanında kullanılır.
  • Talep miktarının değişmesi.

Change in quantity demanded ingilizcede ne demek, Change in quantity demanded nerede nasıl kullanılır?

Change : Değiş tokuş etmek. Dönüşmek. Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi. Bozdurmak. Değiştirmek. Ufak para. Değişiklik. Takas etmek. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır. Değişime uğratmak.

In : İçine. Gelmiş olan. Çok moda olan. Mevsimi gelmiş. De. İçeriye. İç. Tutulan. İktidardaki. İçeri doğru yönelen.

Quantity : Mikdar. Sayı. Fizik, gramer, kimya, madencilik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Miktar. Kemiyet. Nesnelerin sayılabilir ya da bir sayı dizgesiyle gösterilebilir özelliği, bk. nitellik. Özdek ya da olayların niteliklerini , türlü ölçmeler sonunda karşılaştırarak büyüklük ve değişimlerinin sayılarla belirlenmesine olanak veren özellik. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. Nicelik. Nesneler ve olaylarla ilgili ölçülebilir özellikler, anlamdaş tutar.

 

Demanded : İstemek. Talep etmek. Hak iddia etmek. Sormak.

Change in quantity supplied : Fiyata tepki olarak aynı arz eğrisi üzerindeki hareket. Sunum miktarındaki değişme. Arz edilen miktarın değişmesi. Sunumu belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak sunum miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle sunum eğrisi üzerindeki hareket.

Change in shape : Deformasyon. Biçim değişmesi.

Change in volume : Hacim değişmesi.

Change in dimension : Deformasyon.

Change in the weather : Hava değişimi.

İngilizce Change in quantity demanded Türkçe anlamı, Change in quantity demanded eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Change in quantity demanded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

A type mutual funds : A tipi yatırım fonu. A tipi yatırım fonu ortaklığı. Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

 

A pass through certificate : Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt. Tutsat senedi.

Ability to pay approach : Güç yaklaşımı. Bireylerin, devlet harcamalarının finansmanına, elde ettikleri gelir düzeyiyle orantılı olarak vergilendirilmeleri yoluyla katılmalarını ifade eden ve adam smith tarafından geliştirilen vergileme yaklaşımı. krş. yararlanma yaklaşımı.

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

A shift in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

A change in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Ability to pay principle : Ödeme gücü ilkesi. Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. kaynağı bol olanların kamu projelerine daha fazla katkı vermesi gerektiği ilkesi.

A change in individual demand : Bireysel istem kayması. Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Change in quantity demanded synonyms : abolition of forced labour convention, abnormal budget expenditures, a group shares, abnormal budget, abnormal budget receipts, a change in supply.