Characteristic feature türkçesi Characteristic feature nedir

Characteristic feature ingilizcede ne demek, Characteristic feature nerede nasıl kullanılır?

Characteristic : Özgü. Tipik. Vasıf. Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayımsal). Özgelik. Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Belirtken. Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Ayırt edici özellik. Özgün.

Feature : Karakterize etmek. Özellik. Özellik taşımak. Belirtmek. Rol almak. İçermek. Başrolde oynatmak. Önem vermek. Ön plana çıkarmak.

Characteristic curve : Duyarlıkölçümü eğrisi. Herhangi bir duyarkatı etkileyen ışıklamanın yeğinliği ile açındırmadan sonra ortaya çıkan resmin yoğunluğu arasındaki belirli ilişkiyi ortaya koyan eğri. Madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Karakteristik eğri. Özyapısal eğri. Belirgin eğri.

Characteristic equation : Gizey denklemi. Karakteristik denklem. Özdenklem. Özgül denklem. Özgün denklem. Tipik denklem.

Characteristic equation of a matrix : Matrisin karakteristik denklemi.

Characteristic function : Karakteristik fonksiyon. Belirtev. Tanımalık işlev.

İngilizce Characteristic feature Türkçe anlamı, Characteristic feature eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Characteristic feature ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attribution : Nitelik. Öz nitelik. Atıf. Atfetme. Bağlama. Dayandırma. Hassa. Niteleme. Yükleme.

Parameters : Parametre. Katsayı.

Characteristical : Tipik. Ayrıtsal. Nesnelerin ayırıcı özelliklerine ilişkin.

Sample : Numunelik. Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi. Örnek. Model. Göstermelik. Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Tadına bakarak kalitesini saptamak. Malların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacıyla, o maldan bedelsiz verdiği veya gönderdiği parça.

Character : Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. örnek : hamlet, galile, tartuffe, othello, treplev vb. Harf. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik. bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri. bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Karakteristik yapı. Bir olay ya da bireyin ayırıcı özellikleri toplamı. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri. Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Huy. Rol.

 

Data : Bilgi. Bilgiler. Olaylar. Veri. Esaslar. Girdi. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Malumat.

Characteristic : Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Özgü. Özgelik. Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayımsal). Alamet. Tipik. Özgün. Ayrıt. Bir özdeği, bir olguyu belirginleyen öğelerin her biri.

Characteristics : Karakter özellikleri. Vasıf. Nitelik.

Commonality : Avam. Sıradan halk. Ortak özellikler paylaşma. Ortak özellik. Ortaklık. Ayaktakımı. Müştereklik.

Faceting : Tıraş edilmiş değerli taşların yüzü. Kesim. Taraf. Tıraş edilmiş elmas yüzü. Görünüş. Bölüm. Faseta. Elmas yontmak.

Characteristic feature synonyms : distinctive, parameter, cachet, cachets, typical, facet, in character, attrib, samples, significative, commonalities, cacheting, characters, idiosyncracy, representative, attributions, idiosyncracies, eligibility.