Characters türkçesi Characters nedir

 • Bir tiyatro yapıtında yer alan kişiler.
 • Karakterler.
 • İsim.
 • Huy.
 • Harf türü.
 • Karakter sayısı.
 • Tabiat.
 • Özellik.
 • İşaret.
 • Sıfat.
 • El yazısı.
 • Ahlak.
 • Şan.
 • Kişilik.
 • Nitelik.
 • Kahraman.
 • Harf.
 • Bonservis.
 • Oyun kişileri.
 • Karakter.
 • Karakteristik yapı.

Characters ile ilgili cümleler

English: How many characters are there in your story?
Turkish: Hikayende kaç tane karakter var?

English: All the characters in this book are imaginary.
Turkish: Bu kitaptaki tüm karakterler hayalidir.

English: How many characters are there in this play?
Turkish: Bu oyunda kaç karakter var ?

English: He writes the Chinese characters very well.
Turkish: Çince karakterleri çok iyi yazar.

English: I always liked mysterious characters more.
Turkish: Her zaman gizemli karakterleri daha çok sevdim.

Characters ingilizcede ne demek, Characters nerede nasıl kullanılır?

Characters per inch : İnç başına karakter sayısı. Karakter. Bir yazıcı puntosunun küçüklük ölçüsü. İnç. Karakter veya inç. İnç başına karakter. İnç başına damga sayısı.

Characters per second : Cps. Veri aktarımı hızı oranı (bilgisayar). Saniye başına karakter.

Characters to copy : Kopyalanacak karakterler.

Bullet characters with bullets : Madde imi karakterlerini madde imleriyle.

Symbol characters with symbols : Simge karakterlerini simgeler ile.

 

Ansi characters : Ansı karakterleri.

Breed characters : Irkları birbirinden ayıran morfolojik ve fizyolojik özellikler. Irk karakterleri.

Binary control characters : İkili kontrol karakterleri.

Comedy of characters : Bu komedya biçiminde gülünç kahramanın yanlış ve zayıf yanları ön plana çıkar. toplum içindeki yanlışlıkların eleştirisi baş oyun kişisi yoluyla geliştirilir. Karakter komedyası.

Basic characters : Temel karakterler.

İngilizce Characters Türkçe anlamı, Characters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Characters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Attributives : Niteleyici sözcük.

Chirography : El yazma sanatı. Elle yazma işi. Hattatlık.

Cursives : Bitişik el yazısı. Kursiv. Bitişik el yazısı biçiminde yazılmış. Bitişik elyazısı. El yazısı harfleri. El yazması.

Essence : Esas nitelik. Esas. Asıl. Ruh. Itır. Cevher. Esans. Bir olgunun kökenini, ırasını ve gelişme eğilimlerini belirleyen en derin, en durağan özelliklerinin ve ilişkilerinin tümü.

Designation : Lakap. Atama. Ad. Gösterilme. Nam. Atanma. Tayin edilme. Markalama. Tayin.

Fibers : Fiber. Yapı. Lifler. Elyaf. Lif. Tel. Besleme malzemesi. İplik. Lifin çoğulu.

Badge : Kimlik kartı. Hapishane memuru. Yaka kartı. Plaka. Nişan. Marka. Rozet. Alamet.

Glories : -e çok sevinmek. Ün. Celal. Cennet. İhtişam. Mutluluk. Sevinmek. Görkem. Şeref. Hale.

Distinction : Fark gözetme. Yükselme. Ayırma. Ayrım. Saygınlık. Üstünlük. Olay, nesne ve özellikler arasında ayırt edilebilir başkalık. Ayırt etme. Nişan. Ayrı tutma.

Appellation : Ad. Ünvan. Adlandırma. Nam. Unvan. San.

 

Characters synonyms : imaginary being, imaginary creature, kidney, demigods, second nature, composition, doughtier, morals, epithet, commonalities, blooding, individuality, fictional character, manuscript, moral, morale, fictitious character, constitutions, scrupulosity, complexion, determinant, fact, fist, badges, auspicate, humors, compellation, compositions, handwritings, heroes, attribute, heroical, fiber.

Characters zıt anlamlı kelimeler, Characters kelime anlamı

Unthoughtfulness : Özensizlik. Dikkatsizlik. Düşünmezlik. Pervasızlık. Düşüncesizlik.

Irresponsibility : Mesuliyetsizlik. Sorumsuzluk.

Irresponsibleness : Bağımsızlık. Sorumsuzluk. Dikkatsizlik. Nitelik eksikliği. Sorumluluk eksikliği. Mesuliyet eksikliği. Yetersizlik.

Characters antonyms : juvenile.