Charity türkçesi Charity nedir

Charity ile ilgili cümleler

English: Ali contacted me the other day asking me if I'd play guitar for a charity concert.
Turkish: Ali geçen gün benimle temasa geçti, bir yardım konseri için gitar çalıp çalamıyacağımı sordu.

English: How much money did Ali donate to charity last year?
Turkish: Ali geçen yıl hayır için ne kadar bağış yaptı?

English: He's active doing charity work.
Turkish: O hayır işi yapmada aktiftir.

English: Ali donated $30,000 to charity last year.
Turkish: Ali geçen yıl hayır için 30.000 dolar bağışta bulundu.

English: I give charity almost every day.
Turkish: Neredeyse her gün sadaka veririm.

Charity ingilizcede ne demek, Charity nerede nasıl kullanılır?

Charity ball : Hayır kurumu balosu. Yardım derneği balosu. Hayırsever bir organizasyona para toplamak amacıyla düzenlenen sosyal balo.

Charity bazaar : Yardım kermesi. Kermes.

Charity begins at home : Şefkat evde başlar. İnsan herşeyden önce kendi ailesine yardım etmeli. Yardımseverlik evde yardımlaşmayla başlar.

Charity collection : Yardım toplama.

Charity fund : Yardımlaşma sandığı. Yoksullara yardım eden parasal fonlar.

 

Give to charity : Bağışlamak.

Charity money : Yoksullara bağışlanan para.

Charity institution : Hayır kurumu.

Under the veil of charity : Hayırseverlik kisvesi altında.

Charitable : Yardımsever. Cömert. Sevecen. Merhametli. İyiliksever. Eli açık. İyiyliksever. Şefkatli. Müşfik. Hayırsever.

İngilizce Charity Türkçe anlamı, Charity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Charity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cooperativeness : İş birlikçilik. İş birliği.

Voluntary association : Gönüllü teşkilat. Hayır kurumları. Para karşılığı olmaksızın çalışan birim. Gönüllü kurumlar. Kar amacı gütmeyen kuruluş. Gönüllü dernek. Dernek.

Charitableness : Hoşgörürlük. Yardım severlik. Şefkat. Cömertlik.

Altruism : Özgecilik. Diğergamlık. Fedakarlık. Başkalarının yararına kişisel çıkarlardan vazgeçmeye, başkalarına bencil olmayan güdülerle yardım etmeğe hazır olma durumu. İsar. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Başkalarını düşünme. Altrüizm. Diğerkamlık. Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüşü. her kişinin asıl yükümlülüğünün, kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu düşüncesine dayanan ve a. comte ile spencer'in temelini attıkları ahlak görüşü.

Benignities : Şefkat. Sevecenlik. Benignite. İyi kalplilik.

Beneficence : Lütuf. İyilik. Hayır işine bağışlanan para. İhsan. Cömertlik.

Amities : Dostluk. Dostça ilişki. Arkadaşlık. İyi ilişki. İyi münasebet. Sevgi. Dirlik. Ahbaplık.

Commiserations : Derdini paylaşma. Teselli. Acısını paylaşma. Derdine ortak olma.

 

Constructiveness : Yaratıcılık. Yapıcılık. Verimlilik. Olumluluk.

Good : Çıkar. Sağlığa yararlı. Hayırlı. Dolu dolu. Sağlam. Menfaat. Emin. İyilik. Doğruluk.

Charity synonyms : public charity, philanthropic foundation, supernatural virtue, private foundation, theological virtue, pity, advantageousness, benefactions, caritas, confraternities, bestowals, benevolent society, bestowment, almsgiving, donorship, altruisms, beneficial association, clemency, feeling, agape, clemencies, nay, rancidities, benevolence, compassion, lavishing, feelin, mercies, bounty, charity institution, amity, no, weal.

Charity ingilizce tanımı, definition of Charity

Charity kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Love. Universal benevolence. Good will.