Cheater türkçesi Cheater nedir

  • Aldatan kimse.
  • Aldatan (eş).
  • Sınavlarda kopya yapan ya da kopya yapmayı alışkanlık durumuna getiren öğrenci.
  • Eğitim alanında kullanılır.
  • Dolandırıcı.
  • Hileci.
  • Hilebaz.
  • Kopyacı.
  • Kopya çeken.
  • Hilekar.

Cheater ingilizcede ne demek, Cheater nerede nasıl kullanılır?

Circuit cheater : Suni devre.

Cheaters : Hilebaz. Aldatan kimse. Koyu renk camlı güneş gözlüğü. Dolandırıcı. Hilekar.

Windcheater : Anorak. Parka.

Windcheaters : Anorak. Parka.

Cheated : Kazık atmak. Razı etmek. İhanet etmek. Kazıklanmış. Kandırmak. Hileyle elinden almak. Kazıklamak. Kandırılmış. Dolandırmak. Keklemek.

Cheat on : Aldatmak.

Cheat on someone : Aldatmak (eşini vb).

Cheat death : Ölümün eşiğinden dönmek. Kefeni yırtmak.

Cheated on him : Onu dolandıran. Onu oyuna getiren. Onu kandıran.

Cheat one of : Kandırmak. Birini dolandırmak.

İngilizce Cheater Türkçe anlamı, Cheater eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cheater ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blackleg : Hilekar kumarbaz. Üçkağıtçı. Grev kırıcı. Greve katılmayan işçi. Greve katılmamak. Yanıkara. Greve katılmayan kişi.

Cribber : Eser hırsızı. Arakçı. Başka bir kimsenin yazılardan kopya eden kimse.

Active school : Etkin okul. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma olanağı sağlayan okul. program, yöntem ve insan ilişkileri bakımından işe ve etkinliğe önem veren okul.

 

Ability group : Düzey kümesi. Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi.

Peculator : Zimmete geçiren. Zimmetine para geçiren kimse. Zimmetine para geçiren. Hırsız. Muhtelis. Hortumcu.

Sophisticator : Karmaşıklaştıran kimse. Yanlış yönlendiren kimse. Yanıltan kimse. Safsata yapan kimse.

A priori knowledge : A priyori bilgi. Önsel bilgi. Gözlem ve deney dışında anlıksal çıkarsama yolu ile edinilen bilgi. doğuştan var olan bilgi. deney öncesi bilgi.

Utterer : Piyasaya süren kimse (sahte şey). Konuşan kimse. Kalpazan.

Embezzler : Zimmetine para geçiren kimse. Zimmetine para geçiren. Zimmetine para geçiren kişi. Zimmetine geçiren kimse. Kasa hırsızı.

Con artist : Dalavereci. Sahtekar. Şarlatan. Üçkağıtçı. Düzenbaz.

Cheater synonyms : nominal head, role player, misleader, artful dodger, copyists, artful, fouler, abstract intelligence, academic year, obscurantist, feigner, cozener, adulterator, bilk, foulest, counterfeiter, imitators, bunco steerer, cardsharp, grifter, abulia, chiseller, bamboozlers, trickier, impersonator, steerer, dissembler, conmen, front, sharker, cammed, deluders, fox.

Cheater zıt anlamlı kelimeler, Cheater kelime anlamı

Square shooter : Dürüst kişi. Namuslu kimse. Dürüst adam. Ahlaklı kişi.

Cheater ingilizce tanımı, definition of Cheater

Cheater kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : One who cheats.