Chemistry türkçesi Chemistry nedir

 • Kimya.
 • Simi.
 • Kimyası.
 • Madde yapısı.
 • Yapı.
 • Doğal etkileme.
 • Eğitim, kimya alanlarında kullanılır.
 • Kimya bilimi.
 • Yalınç cisimlerin özelliklerini, bu cisimlerin molekülce birbiri üzerindeki etkilerini ve bu etkileşimden ortaya çıkan bileşimleri inceleyen bilim. öğrencilere doğayı oluşturan özdeklerin yapısını, bu özdeklerin hangi koşullar altında ve hangi ilkelere göre birleştiğini ve değiştiğini anlatmak; kimyanın bugünkü uygarlığa ve teknik gelişmelere olan katkısını açıklamak; kimya olayları ile canlıların yaşayışı arasındaki sıkı bağları göstermek amacıyla orta dereceli okullarda okutulan ders.
 • Özdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı.
 • Kemistri.

Chemistry ile ilgili cümleler

English: Ali is a chemistry professor.
Turkish: Ali bir kimya profesörü.

English: His dream is to study chemistry in the US.
Turkish: Hayali Amerika'da kimya okumak.

English: Ali has a chemistry degree.
Turkish: Ali kimya diplomasına sahiptir.

English: All life is based on chemistry and all living things are composed of chemical compounds.
Turkish: Tüm yaşam kimyaya dayalıdır ve yaşayan her şey kimyasal bileşiklerden oluşur.

English: I have a liking for chemistry as well as for physics.
Turkish: Hem fiziğe hem kimyaya eğilimim var.

 

Chemistry ingilizcede ne demek, Chemistry nerede nasıl kullanılır?

Chemistry department : Kimya bölümü.

Chemistry lab : Kimya laboratuvarı.

Chemistry laboratory : Kimya laboratuvarı. Kimyahane.

Chemistry major : Asıl branşı kimya olan öğrenci.

Chemistry teacher : Kimya (maddelerin özellikleri kompozisyonları ve geçirdikleri dönüşümlerle ilgilenen bilim) öğreten kimse. Kimya öğretmeni.

Applied chemistry : Uygulamada kullanılan kimya teorisi. Uygulamalı kimya.

Colloidal chemistry : Koloit kimyası.

Cell chemistry : Hücrenin içindeki kimyasal maddelerin incelenmesi. Hücre kimyası.

Bachelor of chemistry : Kimya alanında lisans diploması sahibi mezun. Kimya mezunu. B.c.

There was chemistry between them : Aralarında doğrudan karşılıklı anlayışa sahiptiler. Birbirlerini anlıyorlardı. Birini diğerine çeken bir çekim vardı. Aralarında bir kimya vardı.

İngilizce Chemistry Türkçe anlamı, Chemistry eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chemistry ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inorganic chemistry : Kimyanın organik moleküllerle ilgilenen dalı. Temel öğesi karbon olmayan anorganik bileşikleri inceleyen kimya dalı. İnorganik kimya. Anorganik kimya.

Architectures : Mimarlık. Mimari. İnşaat.

Photochemistry : Işılkimya. Fotokimya. Işınım erkesiyle kimyasal erke ve olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Fotoşimi. Işıl kimya. Işık kimyası. Işıyan erke soğurumu ile oluşan tepkileşimleri inceleyen ibilim dalı.

 

Artifact : Yapay olgu. Tarih öncesi insanlarının yaptığı araç. Özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri. Eser. Yapay doku. İnsan yapımı. İnsan eliyle yapılmış şey. İnsan eliyle yapılan şey. Yapaylık.

Organic chemistry : Biyoloji, kimya alanlarında kullanılır. Karbonatlar, karbon oksitleri ve sülfürlerin dışında kalan karbon bileşiklerinin kimyası. Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Organik kimya.

Physical chemistry : Fiziksel kimya. Kimyasal olguları, özdeklerin özelliklerini ana fizik yasalarından başlayarak açıklayan, fiziksel ölçme yöntemleriyle nicelleştiren bilim dalı. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Vücut kimyası. Özdeğin fiziksel özellikleriyle kimyasal bileşimi arasındaki ilişkiyi, kimyasal olayların fiziksel neden ve koşullarını araştıran bilim dalı.

Blood : Dem. Hayvanlarda vücut boşluğu içinde ya da kapalı damarlar içerisinde dolaşan hücreler ile oksijen, karbondioksit, hormonlar, besin, boşaltım ve bağışıklık maddelerini taşıyan sıvı. omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görev yapan kırmızı kan hücreleri ile organizmanın savunmasında görev yapan beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve serumdan oluşur. İlkellere göre insana güç ve dirim veren, ruhu barındıran, kötülüğü uzaklaştıran, pisliği arıtan erginleme törenlerinde, kan kardeşliğinde, büyücülükte, beslenmede önemli yeri olan sıvı. Akrabalık. Kan bağı. Omurgalılarda oksijenin ve karbondioksitin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri, organizmanın savunmasında görevli beyaz kan hücreleri ve kanın pıhtılaşmasında görevli olan kan pulcukları ve plazmadan oluşan sıvısal doku. kan proteini, kıl, mide içeriği ve idrar vb. yabancı maddeden arındırılmış temiz, taze, bütün veya suyu alınmış hayvan kanının hızlı bir biçimde dondurulması veya soğutulmasıyla elde edilen ürün, hayvan kanı. Adam öldürme. Kan. Mizaç. Soy.

Bdg : Bina. Building (bina).

Chemistry synonyms : surface chemistry, chemoimmunology, femtochemistry, stinks, chemical science, bloodings, electrochemistry, immunochemistry, building, substance, geochemistry, bloods, natural science, thermochemistry, blooding, artefact, nuclear chemistry, chemical, bldg, chemistries, beings, radiochemistry, build, architecture, being.

Chemistry ingilizce tanımı, definition of Chemistry

Chemistry kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : That branch of science which treats of the composition of substances, and of the changes which they undergo in consequence of alterations in the constitution of the molecules, which depend upon variations of the number, kind, or mode of arrangement, of the constituent atoms. These atoms are not assumed to be indivisible, but merely the finest grade of subdivision hitherto attained. Chemistry deals with the changes in the composition and constitution of molecules. [Bakınız: Atom], Molecule.