Chlorazide türkçesi Chlorazide nedir

  • Klorazit.

Chlorazide ingilizcede ne demek, Chlorazide nerede nasıl kullanılır?

Chloracne : Klorakne. Klorlu hidrokarbonların neden olduğu deride akneye benzer döküntülerle beliren hastalık.

Chloragogen cells : Kloragogen hücreleri. Halkalı solucanların (annelida) bağırsağının üst tarafında yer alan ve yağ ile glikojen depolayan hücreler.

Chloral : Kloralhidrat. Kloral.

Chloral hydrate : Kloral hidrat (sakinleştirici olarak kullanılır). Kloral hidratı. Kloral hidrat. Kloralhidrat.

Chloralhydrate : Vücuda alındıktan sonra karaciğerde trikloretanole dönüştürülerek etkin duruma getirilen, hipnotik ve anestezik amaçla kullanılan aldehit türevi bir ilaç. Kloralhidrat.

Chloramphenicol : Antibiyotik tedavisi. Kloramfenikol. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50s alt ribozomlarına bağlanıp aminoasil trna’nın akseptör noktaya bağlanmasını engelleyerek oluşturan bir ilaç. gıda değeri olan hayvanlarda kullanılması yasak olan bu ilaç gram pozitif koklar ve basillerle gram negatif bakterilerin çoğunun oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Streptomyces venezualae tarafından üretilen ve bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etki gösteren bir antibiyotik. Streptomyces venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik.

 

Chloramine t : Kloramin t.

Chlorals : Kloral.

Chloralose : Vücuda alındıktan sonra kloralaldehit veya klorala dönüşüp daha sonra ise trikloretanole dönüşerek etkisini gösteren, alfa ve beta olmak üzere 2 tipi bulunan, dissosiyatif nitelikli genel anestezik amaçla kullanılan bir madde. Kloraloz.

Chloramphetamine : Kloramfetamin. Serotonerjik nöronlarda sinir uçlarını tahrip ederek serotonin salınımını azaltan ve seratonerjik nöronların nörotoksini olan ilaç.

İngilizce Chlorazide Türkçe anlamı, Chlorazide eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chlorazide ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Methylene chloride : Metilen klorür.

Mercurous chloride : Civa birklorür. Merkürous klorür.

Aluminium chloride : Alüminyum clorit. Alüminyum klorür.

Silver chloride : Jelatin içine düzenli olarak dağılıp duyarkatı oluşturan gümüş klorür (ag cl) kırılcaları. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gümüş klorür.

Perchloride : Perklorür.

Dichloride : İki klorlu. Molekül başına 2 klor içeren bileşim. Diklorid. Biklorür. Diklorür.

Bichloride : İki klorlu. İkili bileşik. Çift klorlu. İki klor atomu içeren bileşim (kimya). Biklorür. Biklorit.

Hemin : Bir kimyasal ve kan karışımı ısıtıldığında ortaya çıkan mikroskobik kristaller (biyokimya). Kan izge.

Antiseptic : Arıtkan. Antiseptik. Mikropların üremesini engelleyen veya onları öldüren. Vücudun çeşitli kısımlarını mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal madde. Mikropsuz. Artıkan. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Dichloromethane : Diklorometan. İkiklormetan.

Chlorazide synonyms : protohemin, obidoxime chloride, stannic chloride, aluminum chloride, compound, trichloride, calomel, chemical compound, chloramine t.