Cidar nedir, Cidar ne demek

Cidar; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Cidar hakkında bilgiler

Ticaret gemilerinde bordanın ambar kısmına bakan duvarıdır. Eski tip gemilerde borda tek kattan oluşmaktaydı. Gelişen dizayn teknolojisiyle beraber, gemilerde dış duvarı ile ambar duvarı arasında boşluk oluşturulup çift katman meydana getirldi. Bu şekilde bordası olan gemilerede çift cidarlı gemiler denir.

Çift cidar gemiye sağlamlık kazandırdığı gibi, kazalarda çevre kirlenmesini ileri düzeyde önüne geçmiştir. 2010 yılından itibaren IMO ( uluslararası denizclik örgütü ) tek cidarlı gemilere yasak getirmiş, başta AB ve ABD olmak üzere gelişmiş pek çok ülke 2010 yılından itibaren tek cidarlı gemileri limanlarına sokmama kararı almıştır. Bunun yanında Hindistan bu süreyi 2015 e çekmiş, Türkiye'nin de içinde bulundu bazı ülkeler süreyi yayma kararı almıştır. Arap ülkeleri, Çin, Japonya ve Singapur kısıtlamaya gitmeyeceğini açıklamıştır.

Cidar anlamı, kısaca tanımı:

Duvar : Engel. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Sonuç alınamayan yer.

 

Ticaret : Ürün, mal vb. alım satımı. Bu etkinlikle ilgili bilim. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Borda : Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı.

Ambar : Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Genellikle tahıl saklanan yer. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık.

Oluşmak : Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek.

Geliş : Gelme işi.

Dizayn : Tasarım.

Zar : Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılmış olan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı. İnce perde veya örtü. Car. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper.

Diğer dillerde Cidar anlamı nedir?

İngilizce'de Cidar ne demek? : n. wall; barricade; side; partition

Almanca'da Cidar : n. Wand, Mauer, Trennwand, Wandung

Rusça'da Cidar : n. стена (F), стенка (F)