Cihet nedir, Cihet ne demek

Cihet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Cihet" ile ilgili cümleler

  • "Pencereden gelen bu şehir seslerinin cihetini bile tayin edemiyordu." - P. Safa

Yerel Türkçe anlamı:

Miktar

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Tokat şehrinde, Almus belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Cihet hakkında bilgiler

Coğrafi yönler, dünya üzerindeki yer ve varlıkların konumunu tanımlamakta kullanılan, dünyanın kutupları baz alınarak oluşturulmuş terimlerdir.

Başlıca dört coğrafi yön vardır: kuzey, güney, doğu ve batı. Bunlara ana yönler denir. Bir kişi yüzünü kuzeye dönerse arkası güney, sağ tarafı doğu ve sol tarafı batıdır.

Ana yönler arasında kalan yönleri tanımlamak için ara yönler oluşturulmuştur. Bunlar, kuzeydoğu, güneydoğu, kuzeybatı ve güneybatıdır. Daha hassas bir tanım gerektiğinde ara yönlerin ana yönlere yakınlığına bağlı olarak ikincil ara yönler de kullanılabilir. Bunlar kuzeyden başlayarak saat yönünde; kuzey-kuzeydoğu, doğu-kuzeydoğu, doğu-güneydoğu, güney-güneydoğu, güney-güneybatı, batı-güneybatı, batı-kuzeybatı ve kuzey-kuzeybatıdır.

Cihet tanımı, anlamı:

Taraf : Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

 

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Herkes. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Dış, çevre, ortam. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Varlık : Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Önemli, yararlı, değerli şey. Var olan her şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.

Konum : Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.

Tanımlamak : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Kutup : Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.

Terim : Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.

 

Başlıca : En önemli, başta gelen.

Yön : Belli bir noktaya göre olan yer, taraf. Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe. Tutulacak, izlenecek yol. Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet.

Yan : Üstte, altta, arkada veya önde olmayan. Üst. Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, taç. İkinci derece olan. İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri. Tali. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet. Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri. Bir tarafa yönelerek. Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri. Birlikte, beraberinde olma. Yer. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil.

Cihetiyle : -den dolayı, -den ötürü, sebebiyle.

Diğer dillerde Cihet anlamı nedir?

İngilizce'de Cihet ne demek? : n. direction, bearing; aspect, point of view, facet

Fransızca'da Cihet : direction [la], sens [le]

Almanca'da Cihet : n. Seite, Richtung

Rusça'da Cihet : n. сторона (F), точка зрения (F), аспект (M)