Cimrilik nedir, Cimrilik ne demek

  • Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık

"Cimrilik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Cimrilik tutkusuyla, oturmak için ucuzca, kötü bir ev arasanız bulamazsınız." - Ç. Altan

Cimrilik anlamı, kısaca tanımı:

Cimrilik etmek : Esirgemek. cimrice davranmak, pintileşmek.

Cimri : Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Sıkılık : Cimrilik. Sıkı olma durumu.

Hisset : Cimrilik.

İmsak : Oruca başlama zamanı. Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma. Cimrilik.

Mıhsıçtılık : Cimrilik.

Nekeslik : Cimrilik.

Pintilik : Cimrilik.

Diğer dillerde Cimrilik anlamı nedir?

İngilizce'de Cimrilik ne demek? : n. meanness, stinginess, miserliness, closeness, costiveness, illiberality, manginess, nearness, niggardliness, parsimony, penury, sordidness

Fransızca'da Cimrilik : avarice [la], mesquinerie [la], pingrerie [la]

Almanca'da Cimrilik : n. Geiz, Pfennigfuchserei

Rusça'da Cimrilik : n. скупость (F), скаредность (F), крохоборство (N)